Kundprojekt: ResMed Lyon

Fakta

Kund:
ResMed

Plats: 
Lyon, Frankrike

Antal medarbetare:
300

Antal arbetsplatser:
220

Yta:
2000 m2

Fotograf:
Alexis Paoli

ResMed Lyon: Flexibilitet för bättre hållbarhet

Företaget anlitade Kinnarps expertis som en del av sitt utvecklingsprojekt, som avspeglar en vilja att ge alla anställda tillgång till nya och bättre arbetsmetoder. Det handlar om att skapa flexibla lösningar som gör det möjligt att matcha den kontinuerliga tillväxten under en gynnsam period för företaget. De vill sätta flexkontoret i centrum, dvs. lokaler där var och en kan välja att placera sig beroende på vilka uppgifter de ska utföra, enskilt eller i grupp. En omorganisation har lett till att det uppstått nya olikartade miljöer, där man fokuserar på välbefinnandet med utrymmen som kan erinra om hemmets komfort och som gör det lustfyllt att förflytta sig och byta kontorsplats. Att må bra på jobbet är ingen bagatell, för de anställda som gör det är generellt sett mer produktiva och effektiva – viktiga faktorer för ett företag som vill stödja sin tillväxt.

Man behövde underlätta samarbetet mellan avdelningarna, och tack vare flexibiliteten hos Kinnarps lösningar hittade man en lösning på problemet. Det ökade samarbetet förbättrar informationsflödet och bidrar till att man ständigt kan förbättra arbetsförhållandena för företagets anställda.

Ett skalbart projekt

ResMeds ursprungliga mål var att utveckla två byggnader, men i och med den snabba ökningen av antalet anställda bestämde sig koncernen för att inhysa sig i en tredje byggnad och att där utöka antalet mötesrum. En viktig faktor var också att ta hänsyn till kontorsmöblernas hållbarhet vid intensiv daglig användning och att de skulle vara bekväma även efter långa perioder av sittande. Pandemin bjöd på ett sin beskärda del av överraskningar under projektet, som har fortsatt att utvecklas under hela genomförandet, till dess att det avslutades i juli 2023 efter tre års arbete.

En bekväm arbetsmiljö för alla

Det medicintekniska företaget ville omdefiniera arbetsförhållandena för sina anställda genom att först och främst erbjuda skalbara utrymmen. Och det är just en av de starka sidorna hos Kinnarps lösningar, som också behövde passa alla kroppsformer och ge användarna optimal komfort för att enkelt kunna dela arbetsplatser. Lösningarna behövde alltså passa så många som möjligt samtidigt som man ville betona hållbarhet och ta hänsyn till miljö och cirkularitet, för att hålla sig i linje med koncernens värderingar. Det tar sig uttryck i valet av produkter, som antingen har tillverkats av eller innehåller återvunna eller miljövänliga material, utan att göra avkall på ergonomin. Utvecklingsprojektet har gjort det möjligt att skapa arbetsmiljöer med varierande anda, samtidigt som de följer företagets värderingar.

Anpassning var själva kärnan i projektet, och tack vare KCS (Kinnarps Color Studio) kunde ResMed ge utlopp åt sin fulla kreativitet när det gällde val av färger och material, som båda är viktiga faktorer för allas välbefinnande. I början av projektet hölls möten där man kom överens om dessa delar. Under den här fasen fick företaget även vägledning av kontoret i Lyon, och det hölls långa diskussioner om valet av färger för att skapa önskade stämningar, särskilt i vissa utrymmen som man ville skulle kännas särskilt ombonade. Därför skapade man olika typer av zoner, ibland med inslag av trä eller i toner av grönt eller rosa, färger som främjar såväl koncentration som samarbete. Färgerna utgör en viktig del i holistisk ergonomi, och utan att veta om det påverkar de våra beteenden och hur vi uppfattar rummet. Detta framhävs av beställaren som betonar de nästan oändliga möjligheterna med KCS när det gäller hur inredningen ska utformas.

STÖD VID ARBETSPLATSUTFORMNING

En arbetsplatsanalys hjälper till att kartlägga och analysera behov och arbetsmönster inför utformningen av ett nytt kontor. Med specifika verktyg och workshops involveras personalen genom hela förändringsresan för att skapa engagemang och delaktighet. Utifrån resultatet ges rekommendationer kring layout och fördelning av olika miljöer samt arbetssätt. Läs mer om vår arbetsplatsanalys Next Office® här.

ResMed_16.jpg

ResMed_42.jpg

Livskvalitet på jobbet

Genom det här projektet ville ResMed avsevärt förbättra arbetsmiljön i sina lokaler och göra det möjligt för företaget att stärka sin attraktionskraft, men också se till att de anställda trivs till vardags. Företaget har gjort en långsiktig investering, och återkopplingen visar redan att personalen i allmänhet är nöjd och känner sig nyfiken på de nyinstallerade miljöerna. Medarbetarna är redo att ta till sig nya och innovativa arbetssätt och är nöjda över resultatet som har uppnåtts med hjälp av Kinnarps lösningar.

Vi är glada över att ha kunnat samarbeta med Kinnarps-teamen, som har stöttat oss under alla led i projektet, dels genom att vara nära till hands och dels genom de förslag som de har gett oss. Projektet har genomförts i god samarbetsanda genom att gå utanför ramarna för det traditionella förhållandet mellan tjänsteleverantör och kund. De har verkligen varit tillgängliga, och det betydde mycket för oss. Genom deras vision om arbetsplatsutformning kunde vi skapa kontor från grunden som perfekt kan stödja vår tillväxt. Projektet har också varit en framgång tack vare Next Office®-analysen som vår samarbetspartner på Kinnarps genomförde för att bättre definiera våra behov. Tack vare Next Office®-analysen kunde teamen ha ett nära samarbete genom givande workshops för att stärka de kommande utvecklingsprojekten.

Delphine Viallon, Senior Manager, Corporate & Internal communication hos ResMed

ResMed_28.jpg

ResMed_36.jpg

Behöver du hjälp att utforma ditt framtida kontor? Vi hjälper dig gärna!

Ta kontakt med oss!

Next Office® – analysen visar vägen

Next Office® av Kinnarps erbjuder ger en tydlig och mätbar vision av utvecklingsbehoven genom en noggrann och gedigen datainsamling kring kontorens beläggningsgrad, användning samt arbetsvanor. Det ger en god bild av behoven i fråga om akustik, koncentration, belysning och kreativitet. Sammantaget definierar det arbetsplatser som är anpassade efter nuvarande och kommande behov, och det är detta som gör det här projektet så framgångsrikt för ResMed.

Det som företaget uppskattade var Kinnarps sätt att inkludera en panel av anställda, vilket bidrog till att alla kände sig hörda. Detta ledde till att det inte var särskilt svårt att övertyga medarbetarna om nyttan med förbättrade arbetsplatser där de skulle må bra och bli mer produktiva. Det var viktigt för Kinnarps att vara lyhörda under de här utvecklingsprojekten, som genomgick många ändringar under arbetets gång. Och genom tjänsten Next Office® och tillhörande workshops kunde Kinnarps få en perfekt bild av vad som planerades inom företaget.

Satsningen tog alltså hänsyn till ergonomin i sin helhet, genom att analysera de allmänna faktorerna som bidrar till allas välbefinnande. Den här helhetsupplevelsen av ett utrymme gör det möjligt för alla anställda att lyckas och stimulerar utvecklingen av företaget när den är väl genomtänkt.

Upptäck Next Office®

Sammanfattning:

  • Ett projekt som genomfördes i god samverkansanda med kunden som kunde förändra arbetsförhållandena för sina anställda genom att anlita Kinnarps och deras Next Office®-analys.
  • Utvecklingsprojekten kommer att göra det möjligt för ResMed att stödja sin kortsiktiga och långsiktiga utveckling.
  • Kontorsmöblerna väcker stort uppseende och medarbetarna tycker att kontorsplatserna känns ”trevliga”, ”mysiga” och ”ombonade”.

Relaterade produkter

Vagabond

Vagabond

Motus

Motus

Cap

Cap

Neo Lite barpall

Neo Lite barpall

Spino

Spino

Uni

Uni

Alto

Alto

Boullée

Boullée

Esencia

Esencia

276 Färger och material | 3 Varianter