Kundprojekt: Rosenbergsskolan

Fakta

Antal elever:
ca 500

Årskurs:
F-6

Antal personal:
ca 70

Yta:
7200 kvadratmeter på två plan

Färdigställt:
Höst 2020

Kunskap, utveckling och lärande tillsammans

När Tidaholms kommun behövde bygga en ny skola fanns den pedagogiska idén med redan från planeringsstadiet. Grundlig kartläggning av behov och arbetssätt samt involvering av personal och elever har resulterat i en lärmiljö som stödjer skolans vision att vara välkomnande, flexibel och hållbar. ”En ny skola kräver tid, kraft, eftertanke och engagemang för att den ska bli bra”, säger rektorerna Ulrika Eskilsson och Andreas Lindahl.

 

Stöd vid utformning av lärmiljöer

En lärmiljöanalys hjälper till att samla in och dokumentera faktabaserad kunskap och data inför utformningen av nya lärmiljöer. Enkelt uttryckt handlar det om att förstå och analysera för att kunna förbättra. Med specifika verktyg och workshops involveras personal och elever genom hela förändringsresan. Läs mer om vår lärmiljöanalys Next Education® här.

Alla klassrum har en variation av storlekar och former på bordet Origo för att enkelt kunna möbleras i olika kombinationer som stöttar den aktuella lärsituationen. 

Diskussionerna i Tidaholm om det växande antalet elever i kommunens skolor landade i beslutet att bygga en F-6-skola i den nya stadsdelelen Rosenberg. Det gav möjligheten att tänka igenom verksamheten från grunden och arbeta utifrån skolans pedagogiska idé att skapa en skola där man utvecklar kunskap för livet och sätter elevernas bästa i fokus.

Ulrika Eskilsson, rektor F-3, drev på för att få med detta så tidigt som möjligt i processen.
”När man ska investera i en ny skola måste man börja med att fråga sig vad man vill med lärmiljön och varför man ska göra en förändring. Ju tidigare man har ett helhetsperspektiv på allt från arkitektur till inredning, desto bättre. Det finns inga genvägar till att skapa miljöer som ger trygghet, studiero och lärande, så processen måste få ta tid”, säger hon.

Hennes kollega Andreas Lindahl, rektor 4-6 och nyanländaslärande, håller med och poängterar vikten av att vara ute i god tid när man planerar hur en ny skola ska se ut och fungera. Det krävs mycket tid och eftertanke, kartläggning och involvering av både intern och extern kompetens för att skapa hållbara och inkluderande lärmiljöer. Han berättar vidare att i planeringen av Rosenbergsskolan så kunde de varit ute i ännu bättre tid men hade ändå vissa möjligheter att faktiskt påverka själva byggnaden efter den pedagogiska idén.

”Allra helst ska man inte tänka byggnad först och inredning sedan, utan låta processerna pågå samtidigt - och inte minst är det jätteviktigt att involvera både personal och elever så mycket det går.”

Andreas Lindahl, rektor 4-6 och nyanländaslärande, Rosenbergsskolan

I förskoleklassen har man byggt en ö av förvaringen Space i mitten, den delar enkelt av så det skapas olika zoner i rummet. Eftersom förvaringen är på hjul går rummet enkelt att förändra allt efter behov.

Lärmiljöer byggda efter kartlagda behov och verksamhetsidé

Rosenbergsskolans ingång i arbetet var att den fysiska miljön och hur den är utformad påverkar hur både elever och personal mår och presterar. Därför lade kommunen och personalen tillsammans stor vikt vid att säkerställa att man gjorde ett gediget förarbete kring faktiska behov och vilka inredningslösningar som skulle stötta dem bäst. Allt för att köpa rätt från början. Kinnarps fick tidigt chansen att presentera sin lärmiljöanalys Next Education® och arbetade sedan tätt med Rosenbergsskolans ledning, projektgrupp, personal och elever genom hela processen. Genom en rad föreläsningar, studier av olika typer av lärmiljöer, praktiska workshops och kunskapsinhämtande webbenkäter involverades alla inblandade. Resultatet i sin helhet, samt avdelning för avdelning, sammanställdes av Kinnarps i en rapport tillsammans med rekommendationer kring den fysiska miljön. Detta blev ett viktigt underlag när kommunen formulerade upphandlingen.

”För oss var kontakten med Kinnarps avgörande. De hjälpte oss att kartlägga och analysera behoven, involvera personalen, genomföra studiebesök och workshops samt formulera vision och mål. Våra medarbetare har fått möjlighet att vara med och påverka inredningen, men de har också inspirerats, påverkats och fått kunskap och nya tankar från Kinnarps. Det har varit en kunskaps- och förändringsresa för oss alla.”

Ulrika Eskilsson, rektor F-3, Rosenbergsskolan

Alla skolans ytor är väl eftertänkta och planerade för att stötta olika former av lärande. Här har Space förvaring placerats som ett hörn och försetts med mjuka sittplatser. Vibe ljudabsorberande skärm på hjul har försetts med en whiteboard som även de yngre eleverna lätt rullar med sig dit de behöver.

Utvärderingsparametrarna som sattes i upphandling landade i flexibilitet, välkomnande miljö, god akustik och hållbarhet. Man ville efterfråga den bästa och mest kreativa lösningen kopplat till dessa värden och valet föll därför på en funktionsupphandling istället för en traditionell prisupphandling. Andreas Lindahl säger att tanken med detta var att prioritera skolans vision och verksamhetsidé samt fokusera på helhetslösningen istället för produkt för produkt.

Flexibla inredningslösningar var ett av de grundläggande krav och genomsyrar nu hela skolan, både i hur olika möbler kan kombineras med varandra och hur de kan ställas in för att passa en specifik individ eller lärsituation. Valet av varierande pastellfärger i dova nyanser som går ton i ton gör det också lätt att kombinera möbler utan att det blir ett rörigt intryck.

Genomgående mjuka och stoppade möbler i inredningen samt en mängd ljudabsorberande skärmar bidrar både till en god ljudmiljö och en ombonad känsla. En fin detalj och positivt inslag som skapar trivsel och trygghet är också att alla toaletter är försedda med säsongsbetonade ljud som till exempel fågelkvitter.

”Vi ville formulera upphandlingen så att resultatet skulle bli en skola som upplevs inbjudande och som är hållbar på lång sikt. Det ögat ser är viktigt, vi vill att känslan i skolan ska vara ’vad skönt, här vill jag vara’. En fin miljö gör att både barn och personal känner sig mer värderade, och alla är också mer rädda om skolan då.”

Andreas Lindahl, rektor 4-6 och nyanländaslärande, Rosenbergsskolan

rosenbergsskolan-4.jpg

rosenbergsskolan-5.jpg

Den ergonomiska elevstolen Xpect har en inbyggd naturlig rörelse i ryggen samt reglerbart sittdjup och fotstöd. Den går enkelt att hänga upp på två olika sätt för att underlätta för städ samt går att stapla för yteffektivitet.

Korridorerna har inretts för att stötta det informella lärandet. Här skapar Monolite soffa ett mysigt rum-i-rummet och Fields sittpuffar samt Boullé balansboll erbjuder olika möjligheter för eleverna att positionera sin kropp.

En av de pedagoger som varit engagerad i arbetet med den nya skolan är Malin Skatt som är klasslärare för årskurs 4–6.
Hon menar att de nya lärmiljöerna och sättet att arbeta är mer anpassade efter modern pedagogik. Då syftar hon till exempel på att det finns anslutande grupprum till alla klassrum så barnen kan jobba självständigt utan att störa vandra men ändå finnas nära. Variation av platser där eleverna kan välja att sitta eller stå skapar också en naturlig dynamik och rörelse som underlättar för eleverna att hålla koncentrationen uppe. Hon välkomnar också att personalen fått arbetsrum med variationsrik inredning som stöttar olika aktiviteter, ergonomiska skrivbordsplatser, projektbord och mindre rum med mjuk sittning för möten.

”Möjligheten att sitta i arbetsrummet och jobba, istället för i klassrummet, är ett lyft för oss alla. Det blir så mycket enklare att skapa en kollegial teamkänsla och till exempel snabbt ställa en fråga om något man funderar på”, säger Malin Skatt.

I skolans särskilda undervisningsgrupp åk 1-3 är inredningen planerad för att möta varje elevs behov. Förvaring och skärmar på hjul gör det enkelt att dela av platserna så att alla får sitt eget utrymme. Elevstolen Xpects svagt rundade rygg bidrar också till att skapa en omfamnande och trygg känsla.

”De barn jag jobbar mest med är i behov av särskilt stöd, men vi märker att det som är bra för dem när det gäller inredning och möblering är bra för alla. Till exempel hjälper inredningen i lärmiljöerna till att intryckssanera med dämpade färger, klädda möbler, tydlighet och möjlighet till naturlig rörelse.”

Kajsa Ekelund, lärare i särskild undervisningsgrupp, Rosenbergsskolan

I biblioteket har trygga hörn där eleverna gärna kryper upp skapats med fåtöljen Monolite och dess höga rygg. Tillhörande databord gör det enkelt att variera sin position.

I fritids lokaler har man möblerat upp zoner för olika aktiviter. Här syns elevstolen Xpect ihop med olika former på bordet Origo. I bakgrunden mjuk sittning och avskärmande förvaring med ljuddämpning på hjul.

Till alla klassrum finns anslutande grupprum så att elevgrupper kan arbeta självständigt utan att störa varandra. Vid bordet Oberon kan man välja att sitta på pallarna Plint eller stå för att skapa en naturlig variation av rörelse i rummet.

Kajsa Ekelund, lärare för barn i behov av särskilt stöd, uppskattar också den variationsrika inredningen i skolan och ser en stor fördel i att kunna anpassa möbleringen efter behov och elev.

”Jag hade svårt att släppa den mer traditionella möbleringen, men Kinnarps gav både inspiration och trygghet. Jag kände att de visste vad de pratade om och att vi kunde lita på dem. Det handlade inte bara om möbler utan om den stora bilden med sådant som värdegrund, vision och pedagogisk idé”, säger hon.

Funktion och design i bästa kombination för att skapa en god ljudmiljö. Tysta flyttbara förvaringar med ljuddämpande rygg gör det enkelt att skapa rum i rummet när det behövs. Ljuddämpande bordsskivor i marmoleum som även är förlåtande mot smuts. Klädda stolar bidrar till en bättre ljudmiljö, högre komfort och mer ombonad känsla. Det slittåliga tyget Rustico, ur Kinnarps Colour Studio, är anpassat för högt slitage och är dessutom förlåtande mot smuts med sina flerfärgade trådar.

Anders Larsson, lärmiljöstrateg på Kinnarps, har arbetat med projektet och ger en stor eloge till rektorerna som hade en tydlig målbild och förståelse för vad som var nödvändigt att tänka på tidigt i processen, för att få den skola de hade en vision om. Det handlade inte enbart om möblering utan framför allt om en förändring av arbetssätt. En av framgångsfaktorerna var att det gavs tid och möjlighet att diskutera, reflektera, arbeta praktiskt och lyfta viktiga synpunkter och idéer kring lärmiljöer. På det sättet har man kunnat skapa hållbara inredningslösningar för olika lärsituationer som stödjer både elever och lärare och som utnyttjar skolans kvadratmetrar på ett effektivt sätt.

”Genom att vi kom in tidigt i processen fanns det tid att kartlägga behov, diskutera och reflektera kring utmaningar och möjligheter med projektet, identifiera vad som fungerade bra och mindre bra i de befintliga lärmiljöerna och samla värdefull kunskap från alla involverade.”

Anders Larsson, Lärmiljöstrateg, Kinnarps

I mål- och visionsarbetet togs hashtaggen #KULtillsammans fram där KUL står för Kunskap, Utveckling och Lärande.

Implementering en framgångsfaktor

Under förändringsresans gång förstod projektgruppen vikten av att planera för hur de nya lärmiljöerna skulle introduceras för personalen och eleverna när de väl var redo att flyttas in i. Inspirerade av andra projekt som Kinnarps genomfört skapade Rosenbergsskolan därför en så kallad playbook, en bok med gemensamma riktlinjer och förhållningssätt för personalen, samt vilka spelregler som gäller vid olika situationer och specifika ytor i skolans lokaler - allt för att från början sätta det arbetssätt och den kultur man vill ska genomsyra skolan. Boken delades ut till all personal inför starten av den nya skolan.

rosenbergsskolan-13.jpg

Alla korridorer och torg är smart möblerade för att fungera som studieytor. Sittmöbeln Frame skapar ett mysigt krypin och stapelbara pallen Frisbee kan snabbt ställas ut för extra sittplatser.

rosenbergsskolan-14.jpg

Varierad möblering och funktionell förvaring genomsyrar alla klassrum.

”Både personal och elever börjar lära sig hur de ska använda miljöerna nu, det märker jag tydligt när jag går runt i skolan. Playbooken hjälper oss att bottna i de spelregler som vi själva formulerat. Det skapar tydlighet, trygghet, kraft och energi att vi alla vet vad som gäller - det kommer också hjälpa oss när vi introducerar ny personal i skolan”

Ulrika Eskilsson, rektor F-3, Rosenbergsskolan

Ljudabsorberande skärmarna Vibe i matsalen är lätta att rulla dit de behövs och skapar också ett mer ombonat intryck i en av skolans största ytor.

”Helt ärligt var nog många av oss ganska nöjda med den gamla skolan, kanske för att vi var lite hemmablinda, så det var bra att Kinnarps pratade om andra sätt att inreda och arbeta i skolan. Det gav många nya tankar och utmanade i alla fall mig. Vi har fått påverka, men också påverkats.”

Malin Skatt, klasslärare årskurs 4–6, Rosenbergsskolan

Pausrummet för personalen har med hjälp av Space förvaring och Fields ljudabsorberande takhängda skärmar delats av i olika zoner. Vägghängda ljudabsorbenter med hyllor i samma serie fungerar även som dekorativa inslag.

Sammanfattning

  • Ett gediget förarbete var viktigt när man planerade den nya skolan.
  • Personal och elever involverades.
  • Fokus på flexibilitet, välkomnande miljö, god akustik och hållbarhet.
  • Funktionsupphandling som efterfrågade bästa inredningslösning istället för billigast pris.
  • En variation av inredning som uppmuntrar till rörelse.
  • Mjuka, stoppade möbler ger en ombonad känsla och bidrar till en god ljudmiljö.
  • En föränderlig inredning som går att anpassa till olika lärsituationer.
  • Playbook som beskriver riktlinjer och skolans vision.

Relaterade produkter

Xpect

Xpect

Invito

Invito

Plint

Plint

Monolite High

Monolite High

Frame

Frame

Boullée

Boullée

Monolite bord

Monolite bord

Frisbee

Frisbee

Monolite

Monolite

Multi

Multi

Pio

Pio

Pio

Pio