Kundprojekt: Rosengårdsbiblioteket

Fakta

Kund:
Rosengårdsbiblioteket, Malmö stad

Plats:
Malmö

Yta:
2000 kvm

Antal våningar:
3

Antal medarbetare:
17

Arkitekt:
Panorama Arkitekter (byggnad), White Arkitekter (inredningskoncept)

Färdigställt:
Vår 2023

En hållbar mötesplats för alla medborgare

Det nya Rosengårdsbiblioteket i Malmö är en välkomnande och trygg mötesplats för alla åldrar. Här var uppdraget att skapa en enhetlig, inkluderande och hållbar inredning som passar både unga och äldre, liksom barnfamiljer och studenter.

Rosengårdsbiblioteket ligger i en ny trevåningsbyggnad mitt i stadsdelens centrum. Det är tillgängligt och välkomnande för alla, med en öppen nedervåning som gör det enkelt att komma in för kortare och längre besök. När diskussionen om ett nytt bibliotek tog fart i slutet av 2010-talet var det gamla biblioteket – som låg på samma plats som det nya – slitet, trångt och dåligt anpassat till hur ett modernt bibliotek ska fungera. ”Rosengård var redan då Malmös mest besökta områdesbibliotek och vi hade helt enkelt vuxit ur de gamla lokalerna, både vad gäller ytor och funktioner för medborgarna”, säger bibliotekschefen Maria Roijer.

Studie- och arbetsplatser i öppen miljö. Mötesbord Vagabond, stol Neo, skrivbord Serie P och skärmvägg Vibe.

Anpassat för dagens behov

Beslutet att bygga ett nytt bibliotek är en del i arbetet med att förnya stadsdelen med en mer småskalig och tillgänglig arkitektur. ”Vi har en viktig roll i lokalsamhället. Nu när vi är bättre dimensionerade och ännu mer anpassade till dagens krav på ett bibliotek, till exempel att erbjuda digitala informationstjänster och ha programaktiviteter för barn och vuxna, ser vi också att lokalerna används av fler människor, av nya grupper och på nya sätt”, säger Maria Roijer.

Ytan har vuxit från 1000 kvadratmeter till det dubbla. Till grund för inredningskonceptet som Kinnarps har förverkligat ligger bland annat ett arbete som syftar till att skapa ett gemensamt uttryck hos Malmö stads samtliga 14 bibliotek. ”Biblioteken är Malmöbornas extra vardagsrum och det är viktigt att man känner igen sig när man kommer till något av våra bibliotek”, säger Maria Roijer.

Inkluderande inredning

Det omfattande projektet i Rosengård innehåller ett brett spektrum av inredning med allt från skrivbordplatser för studier och arbete, sociala ytor och möbler som passar både yngre och äldre.

”Det har varit en lång och intensiv process att hitta rätt med alla funktioner. Inredningen ska passa samtliga medborgare och ta hänsyn till allt från det estetiska uttrycket till kraven på slittålighet. Vi har haft många möten, workshops och diskussioner där vi har framfört våra synpunkter och Kinnarps har varit ovärderliga med sin erfarenhet och kunskap om vad som fungerar och vad som inte fungerar i en verksamhet som vår.”

Maria Roijer, bibliotekschef på Rosengårdsbiblioteket

Column var.1_rosengardsbiblioteket2.jpg

Liten mötesplats i harmonisk miljö. Stol Humlan och bord Oberon.

Column var.1_rosengardsbiblioteket.jpg

Avskild plats för fokuserat arbete. Stol Neo Lite, skrivbord Serie P och skärmvägg Vibe.

Återbruk i fokus

Kravet på hållbarhet var starkt från Malmö stad, med ambitionen att återbruka så mycket som möjligt från den befintliga inredningen. I början av projektet inventerades därför beståndet för att ge Kinnarps en uppfattning om hur många produkter som kunde användas i det nya biblioteket, vilka renoveringsbehov som fanns och vilka nya möbler som krävdes för att realisera inredningskonceptet.

Kravet var att alla möbler, både gamla och nya, skulle följa samma höga miljökrav och genomtänkta inredningskoncept för att hålla över tid. Kinnarps hjälpte till att samla in, renovera, uppdatera och anpassa befintliga produkter till den nya byggnaden, bland annat bänken Wilson, soffan Trix och fåtöljen Invito.

Möblerna kördes sedan tillbaka, skyddade av återanvändningsbara filtar istället för engångsemballage i Kinnarps egna lastbilar på fossilfritt bränsle. ”Det har varit ett pusslande och fixande för att nya och befintliga möbler ska kännas enhetliga och anpassade till inredningskonceptet, men det har blivit otroligt bra. Många av våra besökare tror faktiskt att alla möbler är nya och blir förvånade när de får höra att mycket är återbrukat”, säger Maria Roijer.

Återbrukat möter nytt. Återbrukade soffan Trix kläddes i en varm röd nyans och utgör tillsammans med nyproducerade borden Tinnef och Curling en harmonisk plats för läsning, som skärmas av med förvaring Space.

Hållbar cirkularitet

Det är ändå viktigt att påpeka att återbrukat inte automatiskt betyder hållbart. Först måste Kinnarps göra en professionell bedömning så att möbler som inte passar hållbarhetsmässigt eller innehållsmässigt tas bort. Erfarenheten är att det går att återbruka mer än vad många tror utan att kompromissa med funktion eller utseende. Efterfrågan på de här tjänsterna växer och Kinnarps har bra system som klarar både stora och små projekt. 

En annan viktig faktor i ett verkligt hållbart cirkulärt flöde är att möblerna redan från början är tillverkade på ett hållbart sätt med miljövänliga material och hög kvalitet. Maria Roijer menar att det därför låg nära till hands att välja Kinnarps som hon säger är kända i den kommunala världen för att vara bra på hållbarhet. ”Det handlar om allt ifrån deras produktion i Sverige och genomtänkta leveranser till att vi vet att produkterna är slitstarka och kan renoveras även i framtiden för att vara långsiktigt hållbara, även ur ett ekonomiskt perspektiv”, säger hon.

Kinnarps cirkulära tjänster är samlade under ett koncept för hållbar cirkularitet. Varje ring symboliserar en nyckel för att välja hållbar inredning hela vägen.

Upptäck hållbar cirkularitet

Mötesplats med hållbart och flexibelt tänk. De fällbara borden Foldex är enkla att fälla ihop och flytta på vid behov. Stolen D2 är gjord av återvunnen plast och hampa för ett hållbart val.

Från idé till lösning

De tre våningsplanen i det nya biblioteket har olika funktioner och inredningen går i trä, natur och dämpade kulörer med teman som hav, skog, fält, dis och skymning. På bibliotekets plan 1 finns bland annat reception, vuxenavdelning, drop-in-ytor, studieplatser, tidskriftshörna och scen. Våning 2 är inredd för barn och ungdom med mysiga läsplatser, sagorum och studieplatser, kafé och även personalrummen med arbetsplatser, mötesrum och en trivsam lounge. Och på plan 3 finns flexibla rum för till exempel co-working och föreningsverksamhet, plus en stor takterass.

”Det är inte bara medborgarna som gillar det nya biblioteket. Trivseln hos personalen har också ökat, inte minst tack vare vår nya sociala ytor som är en naturlig mötesplats. Alla de publika ytorna är populära, men kanske är fåtöljerna i anslutning till trappan upp till andra våningen särskilt omtyckta, det är en lugn och avskild plats där man samtidigt har lite utsikt”, säger Maria Roijer. 

Hon vill också påminna om att återbruket bidragit till att skattemedlen använts effektivt, vilket skapar stolthet hos personalen och legitimitet för verksamheten hos medborgarna. ”Om vi pratar hållbarhet så kan man säga att hela vår verksamhet syftar till att bidra till social hållbarhet, samtidigt som vi ska vara miljömässigt och ekonomiskt hållbara. Kinnarps har jobbat hårt för att översätta de ganska generella önskemålen och idéerna till konkreta möbler som lever upp till de kraven och vår vision om att vara en inspirerande, inkluderande och trygg vardagsmiljö.”

Image 3 column_rosengardsbiblioteket4.jpg

Fåtölj Kurbits och bord Oberon skapar en inbjudande plats att slå sig ner för samtal eller lugn och ro.

Image 3 column_rosengardsbiblioteket2.jpg

Plats för samarbete. Bord Origo med hjul, stol Neo Lite och stol D2 skapar en flexibel mötesplats. Förvaring Space ramar in miljön.

Relaterade produkter

Vibe

Vibe

Vibe Golvskärm

144 Färger och material | 110 Varianter

Foldex

Foldex

32 Färger och material | 6 Varianter

Trix

Trix

269 Färger och material | 7 Varianter

Oberon

Oberon

38 Färger och material | 5 Varianter

Neo lite

Neo lite

Tinnef

Tinnef

Humlan

Humlan

Serie P

Serie P

17 Färger och material | 42 Varianter

D2

D2

Curling

Curling

Vagabond

Vagabond

Origo

Origo

27 Färger och material | 32 Varianter

Space

Space

Space Skåp med dörrar

52 Färger och material | 95 Varianter

Space

Space

Space Skåp med skjutdörrar

52 Färger och material | 69 Varianter