Kundprojekt: Skapaskolan

CASEFAKTA

Kund:
Skapaskolan

Arkitekt:
Cage Copher arkitekt SAR/MSA, Street Monkey Architects

Lärmiljöexpert:
Peter Lippman

Designer:
Rikard Gartmyr, Wolfgang

Inredare Kinnarps:
Berit Pettersson, Stockholm

Antal elever:
500

Färdigställt:
Våren 2019

NYSKAPANDE LÄRMILJÖ MED MODIGA VAL AV SKOLMÖBLER OCH MATERIAL

Skapaskolan i Huddinge blev berömd innan den ens hade invigts. I nära samarbete med arkitekten och lärmiljöexperten Peter Lippman, designbyrån Wolfgang och Kinnarps har Skapaskolan förverkligat visionen om en nyskapande lärmiljö som är en attraktiv arbetsplats för alla, oavsett om man är barn eller vuxen. Nu kommer studiebesök från hela världen.

”Vårt koncept bygger på större lärmiljöer med fler elever, fler lärare och stor flexibilitet. Olika ytor för olika aktiviteter, avgränsade ytor för olika grupper och lugna och varierande vrår för trygghet och avskildhet för de som behöver det. Vi vill ha en variation i miljöerna, att eleverna ska hitta trygga platser och vara aktiva i sitt lärande. Vi har eftersträvat en äkthet i möbler och material som kan tillföra lärmiljön nya värden. Möbler är viktiga kulturbärare både i en skolmiljö och i en arbetsmiljö.”

Christer Holger, grundare och verksamhetschef Skapaskolan

En skolmiljö med individen i fokus

Med visionen att skapa en skola där eleverna får mod och förmåga att följa sina drömmar grundade Christer Holger Skapaskolan år 2013. Med individen som utgångspunkt och den nya informationsteknologin som medel vill Christer Holger skapa en kreativ plats för lärande som bygger på framtiden – och inte på dåtiden.

”Hur kan skolan se ut när all data, kommunikation och information görs tillgänglig? Och hur kan tekniken användas för att skapa en skola där alla elever är ett subjekt? När vuxna går ledarskapsutbildningar så är utgångspunkten alltid vem du är och hur du funkar och vad du är intresserad av. Så är det sällan i skolan. Jag vill bygga en skola som eleverna upplever är meningsfull – där de får möjlighet att uttrycka sig och påverka. De ska uppleva att allt är möjligt i en värld där all information finns tillgänglig”, förklarar Christer Holger. 

Redan när skolan grundades var målet att bygga egna lokaler, med en fysisk miljö som utformats för att stötta Skapaskolans vision.

”Vårt sätt att tänka har en stark koppling till lärmiljön. Om man går tillbaka i tiden, till hur skolan utformades på 1800-talet med den allmänna skolan, så byggde hela designen på att det var svårt att sprida information. Skolbyggnaden blev en föreläsningsmaskin – en plats där man samlade läroböcker och föreläsare – och det är något som fortfarande lever kvar. Men i dag lever vi i en värld där all kunskap finns lättillgänglig och vi ville bygga en miljö med det som utgångspunkt”, berättar Christer Holger.

Evidensbaserad design av lärmiljöer

Den nya Skapaskolan invigdes i januari 2019. Skolan har plats för 500 elever från förskoleklass till årskurs nio och är byggd i tre våningar. Ansvarig arkitekt är Cage Copher, Street Monkey Architects, och för utformningen av lärmiljön står Skapaskolan i nära samarbete med den internationellt välrenommerade arkitekten och lärmiljöexperten Peter Lippman, designer Rikard Gartmyr från designbyrån Wolfgang och Kinnarps.

Eftersom man redan från början visste att man skulle bygga nytt, har man ända sedan starten arbetat med att bygga prototyper av olika lärmiljöer och låtit elever och lärare utvärdera dem.

”Vi har inspirerats av näringslivets innovativa arbetssätt, framförallt mjukvarubranschens agila utveckling som innebär att man lär sig snabbt genom att ta små steg”, berättar Christer.

Peter Lippman har sin bas i Australien och har fått stor internationell uppmärksamhet för sin expertis inom evidensbaserad design av lärmiljöer. Ända sedan Peter Lippman började jobba tillsammans med pedagogerna och eleverna på Skapaskolan har han regelbundet hållit workshops och hjälpt till med och utvärderat olika typer av provmöbleringar.

”Skapaskolan ligger långt framme med sina idéer om kreativitet och hur tekniken och den fysiska miljön kan användas för att stötta elever och lärare – idéer som också ligger i linje med min forskning. Därför har det varit fantastiskt roligt att få vara med och följa projektet från start”, säger Peter Lippman som poängterar att just engagemanget och delaktigheten från elever, lärare och övrig personal har varit en framgångsfaktor. En bra lärmiljö måste alltid utgå från verksamhetens och individernas unika behov, menar han.

”Vi har byggt de olika pilotmiljöerna utifrån deras önskemål. Sedan har vi testat och ändrat i takt med att vi har fått feedback. Pedagogerna har varit otroligt bra på att stötta och uppmuntra varandra i processen, och på det sättet hittade vi fram till de miljöer som var skräddarsydda för just Skapaskolans arbetssätt och behov. Det var en härlig känsla när en av lärarna berättade att hon och eleverna trivdes så bra i studiesalen att hon inte ens tänkte på att hon undervisade.”

Är du nyfiken på vad vi kan göra med din skola?

Kontakta oss

Trygghet ger kreativa skolmiljöer

Resultatet är en okonventionell lärmiljö där de traditionella klassrummen har ersatts av mångfacetterade miljöer som har hämtat inspiration från arbetslivet. Skapaskolan har totalt tio studiesalar med många olika aktivitetszoner som definieras av både platsbyggda lösningar och möbler. I mitten finns en gradäng i form av ett miniauditorium som fungerar som en samlingsplats. Studiesalen har också flera olika typer av arbetsplatser där eleverna kan jobba i en trygg miljö – ensamma och i mindre eller större grupper utan att störa varandra. Här finns platsbyggda krypin och loft för den som vill dra sig undan samt expomiljöer och gruppmoduler dem som vill göra presentationer, samtala, läsa högt, titta på eller spela in film. Studiesalarna har även fått en ökad flexibilitet i form av så kallade ”break out zones”, det vill säga ytor som ligger utanför den egentliga studiesalen men som kan tas i anspråk när och om de behövs. På det här sättet undviker man också den traditionella transportsträckan i form av korridorer och kan utnyttja skolans alla ytor i lärandet. Men trots många aktivitetszoner har läraren alltid överblick och kan säkerställa att lärandet hela tiden pågår. Eleverna ska alltid känna sig trygga i sin lärmiljö. Trygghet är en förutsättning för kreativitet, menar Peter Lippman.

”Grundtanken är att klassrummet ska utformas efter hur eleverna och lärarna beter sig – inte efter hur man vill att de ska göra. Det traditionella klassrummets inredning och möblering har därför delats in i olika zoner för olika aktiviteter.”

Peter Lippman, arkitekt och lärmiljöexpert

Modiga val av skolmöbler och material

När man stiger in i huvudentrén kliver man också rakt in i den ständiga aktiviteten på Skapaskolan. Rakt fram ligger en podd-studio och en musiksal. Till höger finns en stor inbjudande torgmiljö med graderad trappa och till vänster ligger matsalen och det öppna köket som blir en naturlig del av eleverna och personalens vardag. Här kan man umgås – och inte bara under lunchtid. En smoothie-bar erbjuder skönt ”häng” för elever och personal, med spännande direktinsyn i köket. I anslutning till köket och matsalen ligger även det lekfulla biblioteket. Eftersom den mesta tiden spenderas i studiesalarna är det också dessa som har fått utgöra Skapaskolans många bultande små hjärtan. Alla rum är multifunktionella och används både under skoldagen och av skolans fritids.

Gradänger, krypin och loft är platsbyggda medan Kinnarps har levererat möblerna. Lösningarna har utformats i nära samarbete med designer Rikard Gartmyr som har haft det kreativa ansvaret för Skapaskolans kommunikationsplattform, varumärke och inredning.

”Vi har valt att jobba i nedtonade och lätta färgskalor som ger utrymme för kreativiteten att hitta sina egna uttryck. Mjuka heltäckningsmattor på golven gör det enkelt att själv välja plats efter vad man vill jobba med för stunden. Möblerna är av mycket hög kvalitet och vi har gjort val som är ovanliga i den här typen av miljöer. I restaurangen har vi till exempel bordet Knop i vitbetsat askfaner, ett material som man vanligen inte väljer i miljöer med hårt slitage. Askfaneret kommer tillbaka på flera ställen i inredningen och är ett av flera uttryck för att det här är en skola som tror på och satsar på sina elever”, säger Rikard Gartmyr.

Ståborden Vagabond i olika utföranden ger möjlighet till flexibel möblering och har kombinerats med höga pallarna Plockepinn i olika rosa nyanser för ett dynamiskt sittande. Även förvaringen, Space, har utformats för att erbjuda sittmöjligheter där man minst anar det, till exempel i huvudentrén som kombinerad skoförvaring och sittyta. Små läsrum med omfamnande fåtöljerna Fields ger möjlighet att dra sig undan samtidigt som rummen har insyn utifrån. 

”Jag upplever att Kinnarps har ett starkt engagemang för skolan och en vilja att hjälpa våra elever framåt. De tycker, precis som vi, att den fysiska miljön är viktig och att man måste våga lägga resurser på goda material och tid för noggrann planering av lärmiljöer. Kvalitet lönar sig.”

Rikard Gartmyr, designer, Wolfgang

Skapaskolan_vertical_01.jpg

ÄKTA MATERIAL

Vitbetsat askfaner ger hela skolmiljön en exklusiv känsla och signalerar till elever och personal att de är betydelsefulla. Här en bild från lärararbetsplatserna.

Skapaskolan_vertical_04.jpg

VARIERADE SITTMÖJLIGHETER

Skapaskolans lärmiljöer erbjuder många olika sittmöjligheter, i entrén möts man till exempel av puffar från serien Fields som erbjuder ett aktivt sittande.

Skapaskolan_vertical_03.jpg

ERGONOMISK ELEVSTOL

Den ergonomiska elevstolen Xact är designad speciellt för skolmiljöer och barns och ungas behov av ett varierat och ergonomiskt sittande. Stolen uppmuntrar till rörelse och kan ställas in för att passa både den längsta och den kortaste eleven i klassen.

Fysisk miljö viktig för inlärningen

Men kan då den fysiska miljön påverka inlärning?

Självklart!, säger Rikard Gartmyr.

”På Skapaskolan har man haft modet – inte bara att göra något annat än det vanliga – utan man har också vågat jobba med högkvalitativa produkter och material. Jag tror mycket på att våga välja bra material ur ett hållbarhetsperspektiv – bra material håller över tid, inte bara visuellt utan också rent praktiskt. Min erfarenhet är att miljöer med material som signalerar äkthet också säger att ”du är värdefull”. Det påverkar inte bara inställningen till lärande utan leder också till att du är rädd om de möbler och den miljö som du har omkring dig.”

Peter Lippman är inne på samma linje:

”Det är väldigt enkelt. Möblerna du har runtomkring dig har stor betydelse för hur du känner och agerar i olika situationer. Återigen handlar det om trygghet. Möbler som skapar trygghet – kanske i form av en sittmöbel med hög rygg som ändå ger utblick, eller en gungfåtölj – gör dig lugn och fokuserad samtidigt som du fortfarande känner dig sedd av din lärare.”

För Christer Holger har resan tillsammans med Skapa-teamet blivit en bekräftelse på att allt hänger ihop.

”Helhetsergonomin har varit viktig för oss. Vi har skapat en god ljudmiljö genom att använda oss av ljudabsorbenter på olika sätt och har medvetet valt möbler som uppmuntrar till rörelse. Från ståbord som bidrar till en aktiv skoldag till elevstolen Xact som följer elevernas rörelse och ger jättebra ergonomi och sittkomfort”, säger Christer Holger.

Möjligheten att kunna dra sig undan, ensam eller tillsammans, i en trygg miljö säkerställs både genom platsbyggda lösningar som krypin och loft och genom mjuk sittning.

Skolan – en arbetsplats för alla

Varför ska skolan vara en arbetsplats som är mindre attraktiv än andra arbetsplatser?, resonerar Christer Holger.

”Skapaskolans miljö ska vara ändamålsenlig och tilltalande för alla som jobbar där. Elever, lärare och övrig personal. Även om eleverna är vår viktigaste målgrupp så är skolmiljön är en viktig kulturbärare även för medarbetarna. Genom att utforma en bra fysisk miljö med god design så stärker vi vårt varumärke och ökar skolans totala attraktivitet. Vi räknar med att det blir lättare att rekrytera både elever och personal. Då menar jag inte att vi ska locka elever med blänkande stolar som om det vore flashiga läsplattor. Men när den fysiska miljön får vara ett verktyg som går hand i hand med verksamhetens vision, så är det något som alla kommer att uppleva väldigt starkt.”

Och ja, upplevelsen är stark. Redan efter bara några veckor var responsen bland elever och medarbetare mycket positiv.

”Det känns helt fantastiskt, det är ett lugn som lägger sig i verksamheten. Vi märker att miljöerna fungerar som det var tänkt. Eleverna har hittat sina trygga platser och lärarna säger att eleverna är i lärande en större del av dagen.”

Kinnarps team tycker att det har varit ett fantastiskt projekt att arbeta med. Skapaskolan hade en tydlig målbild som de med enkelhet förmedlade. Att få komma in tidigt i processen gör det lättare att forma en bra lärmiljö, man blir glad över att få arbeta med drivna människor och en skola som vågar tänka nytt och gå utanför boxen!

Summering:

  • Konceptet bygger på större lärmiljöer med fler elever, fler lärare och stor flexibilitet.
  • Lärmiljöerna är flexibla och låter elever och lärare själva hitta platser som passar för olika aktiviteter. Dessa kan pågå samtidigt i de olika studiesalarna – utgångspunkten är att eleverna alltid ska känna sig trygga och sedda oavsett aktivitet.
  • Lärmiljön är utformad helt och hållet efter Skapaskolans vision och elevernas och personalens egna önskemål. Den utgår från individen och bygger på en samtid där information ständigt är tillgänglig.
  • Möbler och materialval är vald med omsorg med fokus på kvalitet – allt enligt principen att en attraktiv miljö stärker skolans attraktionskraft och varumärke både bland elever och medarbetare.

Relaterade produkter

Fields

Fields

297 Färger och material | 23 Varianter

Leia

Leia

350 Färger och material | 15 Varianter

Xact

Xact

323 Färger och material | 16 Varianter

Scandinavia

Scandinavia

263 Färger och material | 4 Varianter

Frisbee

Frisbee

329 Färger och material | 6 Varianter

Riff

Riff

255 Färger och material | 4 Varianter

Vagabond

Vagabond

Cap

Cap

Fields

Fields

297 Färger och material | 23 Varianter

Space

Space

Space Skåp med jalusi

51 Färger och material | 65 Varianter

Libra

Libra

267 Färger och material | 3 Varianter

Trix

Trix

269 Färger och material | 7 Varianter

Plockepinn

Plockepinn

Monolite High

Monolite High

Boullée

Boullée

Motus

Motus

Centrum

Centrum

Plint

Plint

Humlan

Humlan

Knop bord

Knop bord

Sture

Sture

5000

5000

228 Färger och material | 6 Varianter