Inred med naturen för ökat välmående

Att naturen har en positiv inverkan på oss människor vet vi sedan länge - men går det att återskapa samma effekt inomhus? Under senare år har det vuxit fram en tydlig trend där man binder samman innemiljön med naturen genom arkitekturen och inredningen. Det kallas biofilisk design, och det finns många fördelar med att ta in naturen i våra arbetsmiljöer. Från att ha varit något som ställs in sist är grönska på arbetsplatsen nu något som planeras in från början.

För många är det uppenbart; en promenad i en park, sitta på en brygga vid vattnet, vandra i skogen eller inreda våra hem med växter gör oss lyckliga. Vad finns det då för bevis som stödjer det vi tror om naturens påverkan på oss människor? Boken Biophilic Design (Stephen R. Kellert, Judith H. Heerwagen, Martin L. Mador) är ett exempel där det finns samlade studier som ger vetenskapligt stöd för antagandet att kontakt med naturen är avgörande för människans funktion, hälsa och välbefinnande. Studierna visar bland annat att:

1.

Kontakt med naturen har kopplats till förbättrad kognitiv funktion vid uppgifter som kräver koncentration och minne.

2.

Kontakt med naturen förbättrar läkning och återhämtning från sjukdom och större kirurgiska ingrepp, genom till exempel naturligt ljus och växtlighet samt symboliska element av naturen (till exempel i form av bilder).

3.

Kontorsmiljöer med naturligt ljus, naturlig ventilation och element kopplade till naturen resulterar i förbättrad arbetsprestation, lägre stress och större motivation.

4.

Den mänskliga hjärnan reagerar funktionellt på sensoriska mönster och element från naturen.

5.

Människor som bor i närheten av natur rapporterar färre hälso- och sociala problem, oberoende av landsbygd eller stad, utbildningsnivå och inkomst. Till och med begränsade mängder vegetation som gräs och några få träd visar positiv effekt.

Biofilisk design

Biofilisk design betyder kärlek till naturen. Det förklarar människans dragning till naturen och en önskan att vara i och runt den. Begreppet skapades av den tysk-amerikanska socialpsykologen Eric Fromm i sin bok från 1964, The Heart of Man, men populariserades av den amerikanske biologen Edward O. Wilson som ramade in termen i boken Biophilia från 1984. Wilsons studier är det som med tiden har påverkat design med naturliga element avsevärt. Efter att ha skrivit Biophilia, samarbetade Wilson med professor Stephen R. Kellert, en annan ikon inom biofilisk design, i The Biophilia Hypothesis 1993.

Biophilia.png

Biofilisk Design består i huvudsak av två delar;

• Den första delen består av former i den byggda miljön som direkt (t.ex. växter, dagsljus och vatten), indirekt eller symboliskt (t. ex. former, mönster, färger, bilder och filmer) speglar naturen.

• Den andra delen handlar om upplevelsen av miljö och plats. Biofilisk design är mer än bara saker vi är omgivna av, det handlar om hela upplevelsen och utsikten över miljön vi befinner oss i.

”Kunskapen om hur naturen påverkar oss människor är en viktig del när vi utvecklar nya produkter. Grow är ett sådant tydligt exempel. En blomlåda i flera olika utförande som gör det enkelt att inreda med växter på kontor, i skolan eller i en vård- och omsorgsmiljö. Växter påverkar även akustiken i en miljö eftersom bladen i ett lövverk har en diffuserande effekt och reflekterar ljudvågorna åt olika håll. Det skapar behaglig ljudmiljö.”

Jenny Hörberg, Director Global Range & Design, Kinnarps

Minskad stress och ökad trivsel med inslag av naturen

Forskningen fastställer att inslag av naturen i inomhusmiljöer främjar välmående, trivsel, kreativitet och produktivitet, minskar stress och förbättrar återhämtning. Rapporten Human Spaces - The Global Impact of Biophilic Design in the Workplace visar till exempel att vi människor kan öka vår produktivitet med 6% genom naturliga inslag som solljus och växtlighet i inomhusmiljön. Samtidigt ökar både kreativiteten och det upplevda välbefinnandet med 15% enligt samma studie.

En annan studie visar att dagsljus och utsikt har en enorm inverkan på den kognitiva utvecklingen och utbildningsresultat. Bland 2 593 grundskoleelever i Barcelona visade det sig att barn i skolor med mer grönska hade avsevärt bättre kognitiv utveckling under året. Undersökningen visade på förbättringar av arbetsminnet och färre problem med bristande uppmärksamhet. Det stöds av forskning vid Karolinska Institutet som visar att vistelser i miljöer med inslag av naturen minskar negativa känslor och stress, och ökar positiva känslor, mental återhämtning och prestation. Studien visar även att man presterar bättre på tester av uppmärksamhet och minne. Människor som bor i stadsmiljöer med mycket växtlighet är friskare än de som bor i områden med mindre grönska. De är mindre stressade, lever längre och har lägre risk för hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck, typ 2-diabetes och mental ohälsa.

Forskning redan från 1984 av Roger S. Ulrich, Ph.D. Chalmers (View through a window may influence recovery from surgery) visade att 23 kirurgipatienter som tilldelades rum med fönster och utsikt över träd och buskar kunde åka hem fortare efter operationen, behövde mindre smärtstillande medicin och hade en mer positiv inställning (enligt sköterskorna) än 23 andra patienter i liknande rum men med utsikt över en tegelmur. 

Exempel på biofiliska designelement:

Image var.2_jordnarafarger.jpg

Färg

Jordnära färger nära naturens egen färgskala, så som gröna och jordiga nyanser har en särskild effekt på människans förmåga till återhämtning. Dämpade kulörer som går ton i ton ger ett harmoniskt intryck och bidrar till välmående.

Image var.2_solljus3.jpg

Solljus

Tillgång till dagsljus i stället för artificiellt ljus. Dagsljus främjar vitalitet, hälsa och positiva känslor samt förbättrar sömnkvalitet. Helst ska man aldrig vara mer än 3 meter från ett fönster.

Image var.2_utblick.jpg

Utblickar

Människor har en särskild preferens till utblickar, särskilt om de innehåller naturliga element och grönska.

Image var.2_former.jpg

Naturliga former och mönster

Former och mönster som anknyter till naturen så som träd, blad, snäckor, spiraler, rörformer, ovaler, kupoler och valv har en positiv inverkan på oss människor. Organiska former som motstår raka linjer och räta vinklar är exempel på typiska biofiliska designelement.

Image var.2_sensoriskt.jpg

Sensoriska variationer

Människans överlevnad har alltid krävt en hantering av alla sinnen, så som att reagera på ljus, ljud, beröring och doft. En sensorisk variation i innemiljön bidrar därför till välmående. Det kan till exempel handla om taktila tyger med struktur eller äkta och varma material som trä eller faner.

Image var.2_vaxter3.jpg

Växter

Växter är grundläggande för människans existens som källa till mat, fibrer, foder och andra aspekter av näring och säkerhet. Att addera växter i den byggda miljön främjar trivsel, tillfredsställelse, välbefinnande och prestation.

”Att ta in naturen handlar även om vilka material man använder i inredningen. Faner är exempelvis ett naturligt och taktilt material som upplevs varmt och mjukt vid beröring. Vi tycker helt enkelt om att ta i det och mår bra av att göra det.”

Christina Wiklund, Colour, Material and Finish Manager, Kinnarps

5 sätt att inreda med växter på arbetsplatsen!

Att ta in växtlighet på arbetsplatsen handlar om mer än att ställa in växter i fönstren. Yta är en dyrbar resurs som måste utnyttjas effektivt och det kräver smarta lösningar för att göra inredningen hållbar även ur ett ekonomiskt perspektiv. Inredning där växtlighet och naturelement är integrerade i övriga funktioner som exempelvis väggar, avdelare och förvaring är några exempel på hur man använder biofilisk design i moderna arbetsmiljöer.

• Tänk bortom växter i kruka i ett fönster eller på en hylla. Växter kan användas i större rumsavdelare, hängandes från taket eller som växtväggar.

• Använd växtförvaringar för att dela av en öppen yta, markera en zon eller skapa ombonade rum-i-rummet.

• Skapa gröna oaser eller atrium för avslappning eller kreativa samarbeten genom att gruppera växter i olika höjder som efterliknar ett naturligt landskap.

• Placera växter där det behövs bättre akustik. Bladen diffuserar ljudvågorna och reflekterar dem åt olika håll vilket minskar ljudet.

• Glöm inte mötesrummen! Växter i mötesrum främjar god akustik och bidrar också till att göra rummet mer ombonat och inbjudande.

     

Skapa en hälsosam arbetsmiljö

Att planera och inreda en arbetsplats är i grunden att arbeta med människor. På många sätt fungerar vi på samma sätt som vi gjorde för tusentals år sedan när vi levde av jakt och jordbruk, då tillbringade vi en mycket större del av våra liv utomhus med de naturliga elementen som ständiga följeslagare. Idag spenderar de flesta av oss den mesta tiden inomhus utan koppling till naturliga element – något vi ju egentligen inte är anpassade för. Vårt biologiska arv gör att vi mår bättre och presterar bättre där naturen flyttat in.

Låt Kinnarps hjälpa dig till en hälsosam arbetsmiljö!

Kontakta oss

Källor

D. Browning, William och O. Ryan, Catherine. 2020. Nature Inside: A Biophilic Design Guide. London: RIBA Publishing. 

Heerwagen, Judith; Madror, Martin och R. Kellert, Stephen. 2013. Biophilic Design: The Theory, Science and Practice of Bringing Buildings to Life. Hoboken: Wiley.

Human Spaces. 2015. The Global Impact of Biophilic Design in the Workplace. Link

Karolinska Institutet. 2022. De ser nyttan med naturen. Link

Proceedings of the National Academy of Sciences. 2015. Green spaces and cognitive development in primary schoolchildren. Link

H. Matsuoka, Rodney. 2010. Student performance and high school landscapes: Examining the links. Landscape and Urban Planning 97(4): 273-282. Link

S. Ulrich, Roger. 1984. View Through a Window May Influence Recovery from Surgery. Science 224(4647): 420-421. Link

Relaterade produkter

Grow

Grow

6 Färger och material | 4 Varianter

Allé

Allé

Fields

Fields

297 Färger och material | 23 Varianter

Kalmia

Kalmia

32 Färger och material | 21 Varianter

Space

Space

Space Öppen förvaring

52 Färger och material | 170 Varianter

Fendo

Fendo

Nexus

Nexus

34 Färger och material | 17 Varianter

Fields

Fields

297 Färger och material | 23 Varianter

Allé

Allé