Investera i medarbetarnas upplevelse

Hur får man medarbetarna att dra åt samma håll, när de är 10 000-tals över hela världen? Katarina Berg och Susanne Engdahl, HR-chefer på Spotify respektive Husqvarna, förklarar hur de arbetar med så kallad employee experience.

Få begrepp har diskuterats lika flitigt på sistone som employee experience. Medarbetarnas upplevelser av arbetsplatsen har nämligen visat sig ha en direkt inverkan på organisationens prestation, från produktivitet och retention till innovation och kundnöjdhet. Genom att prioritera och investera i medarbetarupplevelsen kan företag skapa en arbetsmiljö som i slutändan bidrar till deras långsiktiga framgång. Vi har talat med två tungviktare inom HR, Katarina Berg på Spotify och Susanne Engdahl på Husqvarna, om hur de ser på begreppet.                                                                                                    

Mellan techjätten Spotify och utomhustillverkaren Husqvarna finns en åldersskillnad på över 300 år. Gemensamt för de två företagen är att de har status som nationalklenoder, med ett 10 000-tal anställda och kontor över hela världen. Men också att de jobbar på global nivå med så kallad employee experience. 

Vad innebär begreppet employee experience för er?

Katarina Berg: Vi kallar det ”people experience” och kan sammanfattas i tre ord: innan, under och efter. Allt som våra medarbetare upplever från att de blir anställda, genomgår introduktion, tar sig an utmaningar och provar nya roller till att de förhoppningsvis har en fruktbar tid hos oss.

Susanne Engdahl: Allt som chefer, ledare och HR gör är på ett eller annat vis något som leder till det begreppet, från introduktion till uppsägning. Jag skulle summera det i ordet ”inkludering”.

Kan du ge exempel på hur ni jobbar med employee experience?

KB: En sak som alla uppskattar är ”listening lounge”, där artister kommer och spelar live på kontoret. Ett annat är våra ”intro days”. Vi har även en talangmarknadsplats, ”internal market place” där AI används för att matcha dig med relevanta tjänster. Oavsett om du sitter i Sydney, São Paulo eller New York blir du inte bortglömd. 

SE: Vi har nyligen förnyat kulturprogrammet som vi alla, 14 000 anställda, varit med och tyckt till om genom fokusgrupper. Det är ett oerhört stort projekt som vi är stolta över, inte minst för att våra anställda har varit med hela vägen.

Hur utvärderar ni medarbetarnas upplevelser?

KB: Vi genomför medarbetarundersökningar två gånger om året. När vi lanserade ”work from anywhere” år 2020 inledde vi samarbeten med externa forskare för att titta på effekterna – parametrar som kreativitet, innovation, intrapersonell energi. För att följa upp lanserade vi också en kvartalsvis undersökning.

SE: Det gör vi kontinuerligt – genom våra årliga medarbetarundersökningar, ”one to one”-möten eller fokusgrupper. Oftast jobbar vi i nätverk där vi samlas kring ett ämne.

Square big_katarina.jpg
Katarina Berg

Square big_susanne.jpg
Susanne Engdahl

”Allt som chefer, ledare och HR gör för en medarbetare leder till begreppet employee experience – från första till sista dagen på företaget.”

Susanne Engdahl

Så, vad fungerar och inte?

KB: I våra undersökningar var det två saker som alla återkom till: flexibiliteten och friheten. Ta inte bort det, var budskapet. Därför införde vi ”work from anywhere”. För många var det jättebra att jobba hemifrån, för andra mindre bra. Vi kan kanske inte erbjuda fullständig frihet, men vi kan förenkla för medarbetarna genom att erbjuda ett val.

SE: Under pandemin fick vi upp ögonen för hur viktigt det är med kultur – och att vara attraktiv som arbetsplats. Det kanske vi tog lite för givet tidigare. Sedan dess har vi ett helt annat fokus på den delen av ”employee experience”. Inom Husqvarna har vi många olika miljöer att ta hänsyn till, men vi måste ändå jobba för att göra dem attraktiva.

Kan medarbetarna vara med och påverka?

KB: De har enorma möjligheter till det, inte minst när vi bygger om. Vi har arkitekter och beteendevetare som är knutna till hälsa och miljö, och vid varje flytt eller utökning får medarbetarna sitta med och tycka till.

SE: När vi genomför stora förändringsprojekt sätter vi samman arbetsgrupper där respektive avdelning är representerad. Det behöver inte vara chefen eller ledaren, utan kan lika gärna vara en anställd. Besluten fattas gemensamt.

Vilken roll spelar det fysiska kontoret för er?

KB: Vi är ju digitala sedan födseln och har en verktygslåda som gör att man kan arbeta var man än befinner sig. I dag har ungefär 50 procent ”home mix” och 50 procent har ”office mix”.

SE: Vi erbjuder hybridarbete till anställda som har uppgifter som går att utföra på distans, men besluten tas i teamet. Vissa avdelningar jobbar hemifrån ibland, andra är heltid på plats eller distans. Det viktiga som hänt är att tiden på kontoret blivit mer fokuserad. Som arbetsgivare måste vi då tänka till kring hur vi skapar en miljö som inbjuder till samarbete.

Hybridmöten är här för att stanna. Men hur skapar man en inkluderande möteskultur i möten där vissa är i rummet och andra är uppkopplade? Vi pratade med två experter i ämnet: Mia Holmlund från Kinnarps och Nina Rapp från Microsoft.

Inred för hybridmöten