Hållbarhet i Venedig

Serra dei Giardini är parken där det svenska arkitekturprojektet ”Greenhouse Garden – Reflect, Project, Connect” kommer äga rum under årets arkitekturbiennal i Venedig. Årets utställning tar avstamp i FN’s klimatmål för 2030, och fokus ligger på skogen som naturresurs. Biennalen pågår 26 maj till 25 november med öppningsdagar 24-25 maj.

Utställningen Greenhouse Garden – Reflect, Project, Connect är ett samarbete mellan Sveriges Arkitekter, Svenska Institutet, Svenskt Trä och Folkhem. Projektet presenteras av Microclima, som driver Serra di Giardini, i vilken utställningen tar plats. Som en del i utställningen byggs en träpaviljong i trädgården, ritad av In Praise of Shadows Arkitektur. Paviljongen kommer att användas till en serie seminarier, workshops och samtal.

Vi på Kinnarps är med som partner i projektet och kommer hålla ett seminarie i paviljongen om framtidens kontor ur ett hållbarhetsperspektiv. FN's globala mål är en stor del av Kinnarps hållbarhetsarbete och något vi alltid utgår ifrån.

Curator för hela utställningen Plots, Prints and Projections är Ulrika Karlsson som är landskapsarkitekt LAR/MSA, partner i Brrum och servo stockholm samt professor på KTH Arkitekturskolan och på Konstfack, Stockholm.

Inbjudna arkitektkontor: Norell/Rodhe, Space Popular, Krupinski/Krupinska, Nordmark & Nordmark, TAF & Katja Pettersson samt Gran. Arkitekter för paviljongen: Katarina Lundeberg och Fredric Benesch, In Praise of Shadows Arkitekter.