Inredningskoncernen Kinnarps utmanar begreppet cirkularitet

Att något är cirkulärt betyder inte automatiskt att det är hållbart. Kinnarps menar att det är viktigt att skapa inredningslösningar och möbler som håller för användning över lång tid. Därför lanserar man nu ett koncept för hållbar cirkularitet.

Varje år slängs det över 10 miljoner ton möbler i Europa. En gång för alla behöver begreppet cirkularitet utmanas och möbelbranschen ta ansvar för hur möbler designas, tillverkas och transporteras för att skapa förutsättningar för hållbar inredning. Cirkularitet likställs ofta med hållbarhet men hållbart blir det först när en produkt är designad för användning över lång tid. Den långa livslängden behöver sedan kunna förlängas ytterligare genom att produkten är förberedd för uppdatering, renovering och förnyelse. Huvudprincipen när det gäller att reducera miljöpåverkan av möbelanvändning är att möblerna används så länge som möjligt. Då blir miljöpåverkan per år av möbelns levnadstid så låg som möjligt.

Hållbarhet har varit en del av familjeföretaget Kinnarps DNA sedan starten 1942. Att leverera högkvalitativa och attraktiva inredningslösningar som håller länge är inte något nytt för inredningskoncernen. Nu tar de dock hållbarhetsarbetet ett steg längre och lanserar ett koncept som tydligt belyser de tre viktigaste parametrarna när det kommer till att välja hållbar och cirkulär inredning.

Circles of Change - Sustainable circularity by Kinnarps erbjuder ett nytt sätt att använda och tänka kring hållbara inredningslösningar. Konceptet hjälper företagsledare, inköpare och arkitekter att göra hållbara, cirkulära och funktionella val från början genom att analysera organisationens behov. Det handlar om att göra medvetna val, skapa flexibla lösningar och välja hög kvalitet för att få en framtidssäkrad lösning. Resultatet blir en inredning med låg livscykelkostnad som utformas efter kartlagda behov och främjar välmående, effektivitet och framgång - samtidigt som man hushåller med naturens resurser.

I konceptet ingår ett flertal cirkulära tjänster så som arbetsplatsanalyser för kontor, skola och omsorg, möjlighet att köpa återbrukade möbler via e-handel samt en specialutrustad servicelastbil som erbjuder möjlighet att ge gamla möbler nytt liv på plats ute hos kunden.

En hållbar inredning handlar lika mycket om nuet som framtiden. När man väljer inredning och möbler är det därför viktigt att ta hänsyn till hela livscykeln och utgå från organisationens behov för att skapa flexibla inredningslösningar som verkligen stöttar medarbetarna i deras dagliga arbete. Det handlar också om att välja möbler med noggrant utvalda material som är designade och förberedda för att kunna förnyas, på så sätt maximerar man livslängden och skapar möjlighet till hållbar cirkularitet.

Jenny Hörberg Internationell Sortimentsdirektör Kinnarps

Vi hjälper våra kunder att göra hållbara och cirkulära val från början, val som ger förutsättningar för framtidssäkrade miljöer. Utifrån behovsanalys skapar vi kundunika, ergonomiska och flexibla lösningar, designade för dagens individer och aktiviteter, men som också är redo att möta framtida behov och utmaningar. Genom möbler och koncept som kan uppdateras, förnyas och renoveras möjliggör vi föränderliga och anpassningsbara inredningslösningar som kan utvecklas med skiftande behov och leva länge.

Dan Molander Internationell Försäljningsdirektör Kinnarps

Läs mer om hållbar cirkularitet
kinnarps.se/hallbarcirkularitet

Mer information
PR kontakt
Kristina Hjalmarsson
Telefon: +46 515 382 87
E-post: kristina.hjalmarsson@kinnarps.se


Om Kinnarps
Kinnarps är Europas ledande helhetsleverantör av inredningslösningar och arbetsplatsdesign för kontor, skolor och omsorgsmiljöer. Möblerna kännetecknas av hög kvalitet, innovativ design, låg miljöpåverkan och långa livscykler. Företaget har varit familjeägt sedan starten 1942, med tillverkning i Sverige och verksamhet i över 40 länder.