KINNARPS AB INFORMERAR

Med anledning av de kommentarer som förekommit i media vill vi klargöra följande:

BAKGRUND

I media förmedlas uppgiften att svart arbetskraft används för sömnadsarbeten inom regionen Malmö. Vidare beskrivs fall där slutkunder är offentliga verksamheter och att det någonstans i Kinnarps underleverantörsled förekommer kopplingar till svart arbetskraft i Sverige.

KINNARPS FÖRTYDLIGAR

Kinnarps har tagit del av innehållet och för oss är det viktigt att klarlägga att vi inte accepterar någon form av svartarbete. Huvuddelen av det vi säljer är tillverkat i egna fabriker i Sverige. Vi har cirka 1.400 anställda i Sverige där samtliga omfattas av kollektivavtal och schyssta villkor. Det är självklart för oss att följa de lagar och regler som gäller. Vi tar fasta på våra grundvärderingar och har formulerat en uppförandekod som också tar stöd i FN:s Global Compacts tio principer.

Det är viktigt att våra grundvärderingar följs samt att de rutiner och processer som finns efterlevs. Kinnarps har under många år arbetat systematiskt för ligga i framkant när det gäller arbetsmiljö och övriga villkor. Vi vill vara en förebild genom att visa att kollektivavtal och långtgående krav på underleverantörer går att kombinera med sunda affärer. Svart arbetskraft ska överhuvudtaget inte få förekomma hos oss eller hos våra leverantörer.

PROCESSEN IDAG

Kinnarps har en process för leverantörsbedömningar. Tillsammans med leverantörerna, går vi noggrant igenom de krav och regler som ställs på dem utifrån vår Code of Conduct (uppförandekod) och begär att de skall uppfylla dessa krav. Uppförandekoden tar upp leverantörens åtagande beträffande; mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och anti-korruption. Här framgår också leverantörens ansvar att säkerställa efterlevnad av Code of Conduct i efterföljande leverantörsled.

Vår målsättning är glasklar - Kinnarps accepterar inget svartarbete i våra försörjningskedjor och kommer göra vårt yttersta för att säkerställa att detta inte förekommer. Vi kommer självklart också att gå till botten med att utreda fakta och agera i de fall som bekrivs i artiklarna.

HAR DU FRÅGOR?

Vid frågor är ni välkomna att kontakta Director Global Marketing & Communications, Ann Cederwall, telefon 0515-381 50, mail ann.cederwall@kinnarps.se  och PR-ansvarig, Kristina Hjalmarsson, telefon 0515-382 87 mail kristina.hjalmarsson@kinnarps.se