Kinnarps hållbarhetschef en av sex nya ledamöter i delegationen för cirkulär ekonomi

Vi är stolta över att vår hållbarhetschef Johanna Ljunggren sedan en tid är en av sex nya ledamöter i Delegationen för cirkulär ekonomi! Ett rådgivande organ till regeringen med syfte att underlätta och driva på näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi, som i sin tur stärker svensk konkurrenskraft.

Så här säger Johanna själv om uppdraget:

– Det här är en möjlighet att kunna påverka både konkreta förslag och komma med rekommendationer på olika sätt. Det också ett sätt att identifiera de hinder som gör det svårare att ställa om. Det är otroligt viktigt att näringslivet spelas in eftersom mycket verkstad görs här. Jag hoppas att det här blir en morot för näringslivet att ställa om mer, det ser jag som en absolut nödvändighet.

Läs vår intervju med Johanna där hon berättar om Kinnarps hållbarhetsarbete och reder ut hur cirkulär ekonomi kan användas för en mer hållbar framtid:

Cirkulärt = Hållbart?