Cirkulärt = hållbart?

När blir en möbel cirkulär? Johanna Ljunggren, hållbarhetschef på Kinnarps, reder ut hur cirkulär ekonomi kan användas för en mer hållbar framtid.

Cirkularitet är ett viktigt verktyg för att agera resurseffektivt men alltför ofta likställs begreppet automatiskt med hållbarhet. För att något ska vara hållbart på riktigt behöver det redan från början vara designat för att kunna användas över lång tid. Att exempelvis köpa ett klädesplagg, använda det en gång och sedan skänka vidare det eller att köra bilen långa sträckor för att komma till en återvinningsstation må vara cirkulärt men behöver inte alls betyda att det är hållbart. Johanna Ljunggren, hållbarhetschef på Kinnarps, reder ut hur cirkulär ekonomi kan användas för en mer hållbar framtid om den används på rätt sätt.

Har jag gjort ett hållbart val om jag väljer en återbrukad inredning?

När blir en möbel cirkulär? Ska det definieras av att möbeln har haft flera ägare eller användare? Är det mest hållbara att en möbel har flera ägare under tio år eller är det att föredra att en och samma ägare vårdar och använder den i femton år? Det gäller att inte gå i fällan och förutsätta att man gjort ett hållbart val bara för att man valt en återbrukad inredning. Vi ser regelbundet krav i olika avtal och upphandlingar att en viss procent av den inredning man införskaffar ska vara återbrukad. Avsikten är god men räcker tyvärr inte hela vägen för att säkerställa hållbar användning av möbler. För att välja hållbart på riktigt krävs det att man tittar på en rad parametrar. Till att börja med är det viktigt att säkerställa att kvaliteten och materialet på den återbrukade inredningen håller för användning i den miljö den ska användas i. Var kommer möbeln ifrån? Vad innehåller den för material? Har den renoverats och på vilket sätt har det i så fall gjorts? Man behöver också titta på hur lång livslängd möbeln har kvar, kan den till exempel uppdateras, förnyas eller renoveras ytterligare när behov uppstår?

”Ju längre livslängd en möbel har, desto lägre blir miljöpåverkan ur ett användningsperspektiv. Därför fokuserar vi på att skapa möbler med förutsättningar för ett långt liv.”

Johanna Ljunggren, hållbarhetschef på Kinnarps

Vidare behöver man ifrågasätta var möbeln är producerad och hur den transporteras. Kommer den emballeras med engångsmaterial och vilket drivmedel används för transporten? Utöver det bör man ta reda på om den som producerat eller renoverat möbeln gjort så under schysta arbetsvillkor, alltså ta hänsyn till den sociala hållbarheten. För att man ska få en enhetlig inredning och harmonisk helhet gäller det också att man noggrant planerar för hur gammal och eventuell ny inredning ska fungera tillsammans och undvika en ”hela-havet-stormar-lösning” som inte bidrar till en hälsosam och trivsam arbetsmiljö. Sist men absolut inte minst så måste man även ställa krav kopplat till hållbarhet även på ny inredning man införskaffar. Detta är något som alltför ofta glöms bort! Ställ krav på att den nya inredningen ska vara producerad på ett hållbart sätt med giftfria material, att den är designad för att leva ett långt liv och är förberedd för att kunna uppdateras, förnyas eller renoveras när tiden kommer.

Att likställa cirkularitet med återbrukad inredning är med andra ord att göra det lite för lätt för sig. Men vet man vilka frågor man ska ställa och hur man ska kravställa kan återbrukad inredning vara ett sätt att välja hållbar cirkularitet.

Kinnarps lastbilar packas likt ett tetris med möblerna inslagna i återanvändningsbara filtar. Det sparar 270 kilo emballage per lastbilsskåp.

Den som lever längst vinner! Vad innebär livscykelkostnad?

Att titta på priset här och nu är ett kortsiktigt sätt att välja inredning. För att få bästa, och mest hållbara, utväxling på sin investering måste man titta på livscykelkostnaden för ens inredning. Hur länge kommer möblerna leva, i min eller någon annans verksamhet? Hur ser möjligheterna ut till reservdelar och att kunna förnya möblerna när det krävs? Och hur kommer möblerna fungera och stötta dem som ska använda dem i vår verksamhet? Allt detta måste man titta på för att veta om man väljer den mest prisvärda och hållbara produkten. Tänk dig att stol X kostar 800 kr och stol Y kostar 1000 kr. Stol X går sönder efter tre år och går inte att laga, eller den ger arbetsskador på grund av dålig ergonomi för den som använder den så att denne tvingas sjukskriva sig. Stol Y däremot ger god ergonomi för den som använder den och håller i tio år, och då finns det reservdelar så att stolen kan uppdateras och hålla ytterligare tio år och så vidare. Vilken stol är billigast?

Att gå från linjär ekonomi till cirkulär ekonomi är ett uttalat mål inom EU, hur arbetar och bidrar Kinnarps till detta?

Kinnarps tillvägagångssätt för en hållbar cirkulär ekonomi börjar med lång livslängd.
– Ju längre livslängd en möbel har, desto lägre blir miljöpåverkan ur ett användningsperspektiv. Därför fokuserar vi på att skapa möbler med förutsättningar för ett långt liv. Kvalitet är avgörande för livslängden, så i den meningen är kvalitet också en hållbarhetsfråga, förklarar Johanna Ljunggren.

Vi designar dessutom våra möbler för att de ska kunna renoveras och uppdateras för att ytterligare kunna förlänga livslängden när det behövs. Och vi har en rad tjänster för att hjälpa våra kunder att förlänga livet på inredningen i praktiken, till exempel genom inventering, möbeltvätt och uppdatering. Vi erbjuder också cirkulerade möbler som är kvalitetssäkrade genom vår webbshop. Vi har gjort det enkelt för våra kunder att göra hållbara val genom att samla alla våra cirkulära tjänster under ett koncept för hållbar cirkularitet.

Kinnarps cirkulära tjänster är samlade under ett koncept för hållbar cirkularitet. Varje ring symboliserar en nyckel för att välja hållbar inredning hela vägen.

Upptäck hållbar cirkularitet

En hållbar inredning behöver också vara flexibel och anpassad för att fylla de faktiska behov som verksamheten har. Det ger de bästa förutsättningarna för att den ska kunna användas under lång tid. Med våra arbetsplatsanalyser Next Office®, Next Education® och Next Care® kan vi hjälpa våra kunder att kartlägga behoven och skapa en lösning som grundar sig på dem.

Vi jobbar också med cirkulära flöden i vår egen produktion och logistikkedja. Till exempel cirkulerar vi förpackningsmaterialet som vi använder när vi levererar våra möbler. Det består av filtar och pappskivor som vi tar tillbaka efter leverans och återanvänder gång på gång. Vi tar vara på spillmaterial från produktionen och skapar exempelvis nya produkter med vårt tygspill och värmer fabrikerna med spill från vår träbearbetning. Vi har våra fabriker i Sverige, nära vårt huvudkontor, vilket gör att vi kan ha full kontroll på hela kedjan. Vi har våra egna lastbilar, som i huvudsak körs på fossilfritt bränsle, och vi packar dem som ett tetris med hjälp av vår packningsmetod med filtar och packskivor vilket gör att vi undviker att köra runt luft. När andra behöver tre lastbilar klarar vi oss med två, och vi sparar 270 kilo emballage per lastbilsskåp med vår packningsmetod.

9 tips för att välja hållbart hela vägen

1. Kartlägg och analysera dina behov för en långsiktig lösning som passar din organisation.

2. Välj möbler som är designade för att kunna förnyas.

3. Titta efter miljömärkningar och certifieringar som till exempel FSC®, Möbelfakta och Oeko-tex.

4. Säkerställ kvalitet och säkerhet – genom till exempel Europastandarder.

5. Välj ändamålsenliga material och färger anpassade för dina miljöer.

6. Ifrågasätt hur och var dina möbler tillverkas.

7. Ta reda på hur möblerna transporteras och hur inredningen implementeras.

8. Välj utvärderingsparametrar med omsorg.

9. Ställ kvalitativa krav kopplat till hållbarhet både på nya och återbrukade möbler.