Kinnarps lanserar Next Care®

Satsar på strategisk rådgivning för vård- och omsorgsmiljöer

Ökat individfokus och större vårdbehov kommer att bli en utmaning för vården i framtiden. Forskningen visar att den fysiska miljön påverkar vårt välbefinnande. Att man får bo eller vistas på en plats där man känner sig trygg, delaktig och sedd är avgörande för vårt välmående. Därför lanserar Kinnarps nu Next Care® - en metod i fem steg som visar vägen till den enskilda verksamhetens optimala vårdmiljö, något Kinnarps kallar läkande rum. Vårdmiljöer som ökar välbefinnandet hos alla som vistas i dem – brukare och vårdgivare såväl som anhöriga.

När det gäller vårdmiljöer så finns det möjlighet att åstadkomma stora förändringar. Kinnarps vet av erfarenhet att det inte bara handlar om ekonomiska resurser. Med rätt kunskap går det att skapa fysiska miljöer som ökar välbefinnandet hos alla som vistas i dem och som stödjer läkandeprocessen.

-Vård och omsorg är vår viktigaste samhällsfråga. Redan i dag har vi ett läge där vården ibland kan uppfattas som ojämlik och orättvis. Varför ska tillgången till en viss typ av behandling eller möjligheten att vistas eller bo i en väl utformad vård- och omsorgsmiljö vara ett lotteri beroende på var du bor?”, säger Johan Franzén som är konceptansvarig för Kinnarps Next Care®.

Kinnarps Next Care® syftar till att ge en grundläggande förståelse kring  hur vårdmiljöer aktivt kan utformas för att stimulera läkandeprocessen samt att beskriva de krav man bör ställa på inredning  i dessa miljöer. Läkande rum är en miljö där varje individ känner trygghet, stimulans och delaktighet. En plats att höra hemma i, där man är bekväm  och känner sig sedd. Helt enkelt rum där vård och omsorg är i fokus.

Metoden i Next Care bygger på en process i fem steg som involverar verksamhetens och projektets alla intressenter i vägen till deras optimala vårdmiljö. Processen grundar sig i Handbok för skapande av läkande rum, en tydlig och inspirerande guide i utformningen av vårdande miljöer.

Rätt inredning och val av möbler kan innebära stora samhällsvinster i form av färre fallskador, färre arbetsbelastningsskador och ett ökat välbefinnande för alla individer som vistas i dessa miljöer - brukare och vårdgivare såväl som anhöriga. Individfokus är den allra viktigaste trenden inom vård och omsorg.

- Att möta den enskilda människans förutsättningar och behov ställer stora krav på insikter och kunskap kring utformandet av nästa generations vårdmiljöer. Därför vill vi vara en aktör som bredare bidrar med vår samlade expertis och därigenom lyfter och belyser denna fråga, som spelar stor roll i hur individerna i dessa miljöer mår och fungerar, säger Johan Franzén.

I arbetet med att ta fram Next Care har Kinnarps haft nära samarbete med experter i vård- och omsorgsvärlden, forskare, arkitekter, arbetsterapeuter, enhetschefer, formgivare och anhöriga. Detta har bland annat mynnat ut i samtal om framtidens vårdmiljöer och läkande rum. Dessa filmer och intervjuer kan du ta del av på Kinnarps web.

Besök www.kinnarps.se/nextcare för mer information.

Har du frågor?

För mer information, vänligen kontakta:
Johanna Walden, Kinnarps AB
Concept Marketing Manager, Next Care
+46 515 383 63
johanna.walden@kinnarps.se

 

Om Kinnarps

KINNARPS LEVERAR ARBETSPLATSLÖSNINGAR

Kinnarps levererar inredningslösningar för kontor, skola och vård/omsorg. Hela värdekedjan präglas av hög kvalitet och låg miljöpåverkan - från råmaterial till färdiga arbetsplatslösningar. Kinnarps är en av Europas största tillverkare av inredningslösningar för arbetsplatser med verksamhet i 40 länder och en koncernomsättning på drygt 4 miljarder SEK. Kinnarps grundades 1942 av Jarl och Evy Andersson. Idag är det fortfarande ett helägt familjeföretag.

www.kinnarps.se

Nedladdningar