Kinnarps presenterar studie kring pandemins påverkan på fysiska lärmiljöer och hur rektorer ser på framtiden

I och med covid-19-pandemin har skolan som byggnad och personalens arbetssätt ställts inför helt nya utmaningar. Man har snabbt behövt ställa om lärmiljöerna för att minska smittspridning och på vissa håll undervisa helt eller delvis på distans. Det har öppnat upp nya möjligheter för hur man undervisar och använder skolans lokaler. Kreativa och innovativa lösningar har skapat fler och lyckade sätt att ge elever bästa möjlighet att lära men för många har det också varit en stor utmaning.
 
Av de 200 rektorer i Sverige som deltagit i studien uppger hälften att de glesat ut mellan sittplatser i klassrummen och 66% har förändrat möbleringen i matsalen. Men långt ifrån alla har haft möjlighet att göra de förändringar som krävts, bland svaren om vad man saknar toppar en mer flexibel inredning önskemålen. Den fysiska miljöns betydelse har ställts på sin spets och nu mer än någonsin är det viktigt att fundera på hur skolans lokaler ska utformas i framtiden. Hur ska man tänka för att skapa inredningslösningar som håller för förändring?

”För att skapa en flexibel och framtidssäkrad inredning är det viktigt att prioritera och planera den fysiska miljön tidigt när nya lärmiljöer ska utformas. Då har man goda förutsättningar att skapa inredning som håller över tid och som stöttar elever, personal och verksamheten i stort. Det är viktigt att köpa rätt från början och se på den totala livscykelkostnaden för inredningen. Vi på Kinnarps har utvecklat lärmiljöanalysen Next Education® som kan vara ett stöd i det viktiga förarbetet när nya lärmiljöer planeras eller befintliga omformas.”

Anders Larsson, Lärmiljöstrateg Kinnarps AB

Läs och ladda ner hela rapporten här:

https://www.kinnarps.se/kunskap/200-rektorer-om-framtidens-fysiska-larmiljoer/

 

Har du frågor?

För mer information, kontakta:

Johanna Walden
Brand & Concept Marketing Manager, Kinnarps AB
Tel: +46 (0) 515 383 63
johanna.walden@kinnarps.se

Anders Larsson
Lärmiljöstrateg, Kinnarps AB
Tel: +46 (0) 515 381 28
anders.larsson@kinnarps.se

Kristina Hjalmarsson
Presskontakt, Kinnarps AB
Tel.: +46 (0)515 38 287
kristina.hjalmarsson@kinnarps.se 

Om Kinnarps

Kinnarps levererar inredningslösningar för kontor, skola och vård/omsorg. Hela värdekedjan präglas av hög kvalitet och låg miljöpåverkan - från råmaterial till färdiga lösningar. Kinnarps är en av Europas största tillverkare av inredningslösningar för arbetsplatser med verksamhet i 40 länder och en koncernomsättning på drygt 3,9 miljarder SEK. Kinnarps grundades 1942 av Jarl och Evy Andersson. Idag är det fortfarande ett helägt familjeföretag.

www.kinnarps.se