Framtidens skolmöbler bör uppmuntra rörelse enligt ny rapport

Senaste trenden inom skolvärlden är Learn with Brain and Body – det räcker inte längre att bara hjärnan sätts i arbete, hela kroppen behöver engageras. Det visar Kinnarps nya Trendrapport om framtidens lärmiljöer där flera experter har identifierat att skolor framöver kommer att fokusera mer på rörelse i klassrummen för ökad kunskapsinlärning. Klassrumsgym och tysta möbler är några trender som kan vara aktuella i svenska skolor inom några år.

Svenska skolbarn är sämst i Norden på att röra sig. Enligt en rapport från Nordiska ministerrådet är 68 procent av svenska skolbarn fysiskt inaktiva. Framtiden ser dock ljusare ut. Kinnarps nya Trendrapport om framtidens lärmiljöer som tagits fram tillsammans med experter inom lärmiljö i Norden tyder på att användningen av hela kroppen i utbildningen kommer att öka. Learn BNB är en av de trenderna som i stor utsträckning kommer att påverka den framtida lärmiljön. Trenden är på många sätt viktig då intellektuell inlärning underlättas av att kunna hantera kroppen.

Fysisk aktivitet förbättrar inte bara hälsa utan även kognitiv förmåga, både akut och på lång sikt. Under de två första decennierna spenderar barn en stor andel av sin tid skolan. Således har skolan en unik möjlighet att påverka barns nivåer av fysik aktivitet och främja hälsosamma levnadsvanor. Exempelvis genom att skapa miljöer som främjar fysisk aktivitet och införa korta aktivitetsavbrott under lektionstid.

Daniel Berglind, forskare vid Karolinska institutet.

Learn BNB ställer nya krav på att både produkter och miljöer är tysta samtidigt som de främjar rörelse, så som gungande stolar och tysta golv. I rapporten framkommer det även att teknik och sakernas internet i framtiden kommer att främja rörelse i klassrummen genom sensorer som ändrar möblernas läge och uppmanar eleverna att ställa sig upp när de har varit stillasittande en längre tid.

Anders Larsson

Precis som att många arbetsplatser är inredda med möbler som främjar rörelse börjar klassrum och lärmiljöer anpassas så att inte eleverna blir stillasittande för länge. Från skolor har vi märkt av en ökad efterfrågan av mobila möbler, ljuddämpande produkter och stolar som ger utrymme till rörelse utan att det låter. Mycket kommer att ske inom utvecklingen av skolinredning de kommande åren.

Anders Larsson, Next Education Manager på Kinnarps.

Med Learn BNB ökar dynamiken och rörelsen i rummet för att stimulera lärandet. Inredningen bör vara flexibel så att det är enkelt att växla mellan storklass, grupparbete och enskilt arbete.

Förutom Learn BNB presenterar Kinnarps ytterligare nio trender i sin nya rapport som fokuserar på framtidens lärmiljöer. Trenderna sträcker sig över ett brett spektrum - från att VR och AR vinner mark och hur globaliseringen påverkar framtidens inlärning, till att allt fler elever (och föräldrar) önskar skapa sig sin egen unika utbildning. Trender som med stor sannolikhet kommer att få påverkan på framtidens utformning av klassrum och lärmiljöer. Hela rapporten går att ladda ner här. 

5 TIPS FÖR MER AKTIVITET I LÄRMILJÖERNA ENLIGT KINNARPS

  1. 1. Brainbreaks

Aktivitetspauser i klassrummet med övningar som eleverna kan utföra utan redskap.


  1. 2. Klassrumsgym

En yta i eller nära klassrummet som är avsatt för rörelser med redskap. 

  1. 3. Ståbord

Möbler som låter eleverna stå.

  1. 4. Mobila möbler

Möbler som enkelt kan flyttas runt och möjliggör anpassning för storklass, grupparbete och enskilt arbete.

  1. 5. Whiteboardväggar

Väggar täckta med whiteboard som främjar att lärare och elever rör sig över en större yta.

För frågor, vänligen kontakta:
Anders Larsson, Next Education Manager, på Kinnarps AB
E-post: anders.larsson@kinnarps.se
Tfn: 0515-381 28

OM KINNARPS TRENDRAPPORT

Kinnarps Trendrapport 2017 är den tredje i ordningen som fångar upp och analyserar viktiga förändringar i omvärlden för olika typer av miljöer för arbete, möten, lärande och utbildning. Denna gång är rapporten fokuserad på vad kommande trender och fenomen kommer att betyda för lärmiljöer i Norden – Sverige, Norge, Danmark och Finland. I rapporten presenteras totalt tio pågående och kommande trender som kommer att få stor påverkan på framtidens lärmiljöer.