Inspirerande vård- och omsorgsmiljöer

Välfungerande vård- och omsorgsmiljöer behöver utformas på ett hälsofrämjande och inkluderande sätt för att stödja både brukare, personal och anhöriga. Inredningens egenskaper, utformning och placering ska underlätta, bjuda in till och stödja olika aktiviteter och skapa förutsättningar för trygghet, stimulans, självbestämmande och god hygien. Upptäck och inspireras av olika inredningslösningar för vård och omsorg.