Touchdown

Ett lättillgängligt och flexibelt utrymme där du kan landa en stund på morgonen eller mellan möten för att ta hand om kortare arbetsuppgifter. Teknik och inredning minimerar installa-tionstiden, så att du kan komma igång direkt.

Se fler touchdown-platser