Matplats

Under måltiderna kan alla sinnen involveras. Här används estetik, dofter, taktila material och anpassad ljudnivå för att förstärka matron och smakupplevelsen. Känslan av att vara hemma i sitt eget kök är stark och matplatsen är hjärtat i verksamheten. Rutiner och möbler är anpassade till individen och får alla att känna sig trygga, respekterade och bekväma. Stödjande inredning sparar tid och kraft för personalen, hjälper de boende att känna sig självständiga och får de anhöriga att vara delaktiga. Här finns alltid plats, oavsett storlek eller begränsande funktioner.

Se fler matplatser