80 år av framgång

I mer än 80 år har Kinnarps signum varit hög kvalitet, ergonomi, hållbarhet och innovativ design. Men hur startade familjeföretagets framgångssaga egentligen? Två av arvtagarna, Henry och Sibylla, vet.

Ända sedan 1942 har Kinnarps levererat framgångsrika inredningslösningar. Trots det är historien kantad av utmaningar. Som den gången när grundaren Jarl fick halsfluss som satte sig på njurarna och blev förutspådd kronisk nedsatthet. Eller när likviditeten sviktade så att man inte hade råd att betala lönerna. Men en huskur tog hand om hälsan och lönerna betalades genom att sälja av matsalsmöbeln. Som Jarl alltid brukade säga, ”stillastående är tillbakagång”, så att kämpa vidare trots motgångar var lika självklart som att involvera både barn, kusiner och släkt för att få firman att gå runt.

– Till en början handlade det ju om överlevnad och alla resurser togs i beaktande, inte minst vi småbarn som utgjorde en bra arbetskraft att ta till. Varje dag efter skolan var jag och min bror Assar i fabriken och hjälpte till att limma facken till lådinredningar och förbereda innan arbetarna kom nästa dag, minns Henry Jarlsson, ordförande i Kinnarps AB och före detta VD.

Som den yngsta i familjen fick lillasyster Sibylla i stället följa med till leverantörer och minns semesterresor med syfte att utveckla verksamheten. Man kan lugnt säga att familjen lever och andas Kinnarps och även om Sibylla jobbade som lärare en tid är nu även hon engagerad i styrelsen sedan många år.

– Den här bondementaliteten som fanns med att vara sparsam, hitta lösningar och att aldrig ge upp, det är ju grunden för företaget. Och det är värderingar som lever kvar än i dag, säger Sibylla Jacobsson.

”Nyfikenhet och problemlösning är det som driver oss framåt. Alltid med kundens behov i fokus.”

Henry och Sibylla.

Kinnarps är i dag Europas ledande helhetsleverantör av inredningslösningar och arbetsplatsdesign för kontor, skolor och omsorgsmiljöer. Möblerna kännetecknas av hög kvalitet, innovativ design, låg miljöpåverkan och långa livscykler. Företaget har varit familjeägt sedan starten 1942, med tillverkning i Sverige och verksamhet i över 40 länder.

Hur det började

Året var 1942 när Jarl och Evy Andersson grundade möbelföretaget Kinnarps som från början var en snickerifabrik. Sönerna Henry, Ola och Assar vidareutvecklade med tiden produktion, data och transporter. Och dottern Sibyllas hjärta har hela tiden klappat för att värna om företagskultur och kommunikation. Men för att förstå Kinnarps historia behöver vi se på några avgörande händelser i företagets utveckling. 1952 genomförde Jarl och Evy en strategisk förändring genom att fokusera på kontorsmöbler, lansera en katalog och eget sortiment.

– Är du inte konkurrensmässig får du ingen framgång, så vad Jarl och Evy gjorde var att de gick från hantverk och beställningsvaror till serieproduktion. Och upprinnelsen till det var att man blivit av med ett statligt uppdrag och var tvungen att tänka om. Resultatet blev hundratals ordrar och firman kunde leva vidare, säger Henry.

– Det ledde också till att man utvecklade produktionslinjen och började köpa in maskiner. Det tog några år men till slut var vi mer effektiva än alla andra och fick tillbaka staten som kund, lägger Sibylla till.

Column var.1_sibylla.jpg

Sibylla, yngst i familjen och styrelseordförande i Kinnarps Holding AB.

Column var.1_henry.jpg

Henry Jarlsson, ordförande i Kinnarps AB och före detta VD.

Innovation och hållbara idéer

Genom att ta på sig mer arbete och lösa problemen själva, i stället för att förlita sig på externa konsulter eller andras lösningar, har Kinnarps alltid legat i framkant och hittat innovativa sätt att optimera sin verksamhet på. Den där envisheten återkommer igen och igen, som en röd tråd genom historien. En annan viktig milstolpe inträffade 1959 då Kinnarps började använda egna bilar för transporterna i stället för järnvägen. Detta gjorde att leveranserna blev säkrare och snabbare och utgjorde en betydande konkurrensfördel det med.

– Vi vände på steken helt enkelt och lät transporten bestämma produktionen så att vi alltid kunde leverera på fem dagar. Det var otroligt komplext att få det att fungera men till slut gick det och det finns ingen annan med ett liknande system, berättar Henry.

En tidig miljömedvetenhet ledde även det till nya innovationer. Det var redan på 1970-talet som man insåg att utsläppen skulle vara ohållbara i längden, så man började testa olika metoder för att utveckla en lackering utan lösningsmedel.

– Det här är det inte många som vet, men vi lyckades utveckla en metod där vi minskade utsläppen från cirka 160 ton till 10 ton lösningsmedel per år. Denna teknik blev sedan branschstandard men det var först på 1990-talet så vi hade ju ställt om långt innan det ens blev ett krav. Det säger något om vår strävan att hela tiden utvecklas, säger Henry.

”Vår miljömedvetenhet har funnits i vårt DNA sedan starten.”

Sida vid sida. Syskonen Sibylla och Henry.

Hur har ni lyckats möta upp nya behov, krav och trender genom åren?

– Det handlar ju mycket om att vara lyhörd och det har vi varit ända från starten. Jarl var en utmärkt säljare som var fenomenal på att lyssna in kunderna och i dag har det utvecklats till ett mer komplext arbete som våra analysverktyg Next Office®, Next Education® och Next Care® fokuserar på. I stället för att börja med produkten har vi alltid utgått från behoven och lösningen och sedan fixat en bra produktion för att få det så effektivt och ekonomiskt som möjligt.

Vad skiljer Kinnarps från konkurrenterna?

– Det finns inte många likheter enligt min mening. Våra konkurrenter i dag köper för det mesta produkterna utanför Sverige och sätter ihop och levererar här. Vi har egna fabriker och produktion i Sverige och har på så sätt koll på hela kedjan, säger Henry.

Kinnarps är fortfarande ett familjeföretag, i väsentligt större skala förstås. Men att man fortsätter med samma genuina entreprenörsanda av självständiga strategier och oavbruten utveckling kan vi vara säkra på. Resten blir, som man säger, historia.

Kinnarps tidslinje

1942

Evy och Jarl Andersson startar Kinnarps i den lilla orten Kinnarp.

1974

Etableras i Storbritannien. Under följande decennier tillkommer successivt nya marknader för Kinnarps. I dag verksam i över 40 länder.

1980

Kinnarps lanserar en lösningsmedelsfri UV-lack för att kunna erbjuda hårda, slitstarka ytor utan att skada miljön.

2000

Tjänsten Next Office® lanseras. Med den erbjuder Kinnarps en behovsanalys som hjälper kunden att kartlägga sina behov och arbetsmönster.

I dag och framåt

Kinnarps fortsätter att utveckla möbler och inredningslösningar som gör en positiv skillnad i människors liv.