Hur inreder vi framtidens klassrum?

Vi lyfter frågan om lärmiljö i Almedalen. Medan miljön på våra kontor och arbetsplatser har utvecklats har skolans miljö i jämförelse stått stilla. Vi ställer högre krav på elever och pedagoger men finns förutsättningarna? Hur ser framtidens klassrum ut? Vad kräver elever och pedagoger för att kunna prestera? Detta och mycket mer diskuterar vi i en paneldebatt i DN-tältet tisdagen den 3:e juli kl 9.45.

Digitaliseringen, inredningstrender och fokus på ergonomi har förändrat våra kontor. Med hjälp av noggrant utformade analyser hjälper vi företag att optimera sina ytor utifrån sin verksamhets förutsättningar och behov. Vi tar fram flexibla och hållbara inredningslösningar som stöder de aktiviteter som medarbetarna faktiskt utför under en dag. Det här ser vi som en självklarhet – men går det att forma skolan på samma sätt?  Digitaliseringen tar plats även i skolmiljö och elevernas stillasittande är inte bättre för dem än det är för kontorsarbetare. Pedagogiken och didaktiken har utvecklats i decennier men skolans fysiska miljö har i många fall stått helt stilla – tills nu.

 

Idag vet vi att den fysiska miljön har stor betydelse för inlärningen. Med bra kroppsställning, ljus, ljud och ventilation och en miljö som låter dig variera din arbetsplats, blir det lättare att hålla koncentrationen uppe. Även det faktum att behoven och förutsättningarna ser väldigt olika ut för olika individer i en lärmiljö gör att den traditionella klassrumsuppställningen behöver omprövas.

 

I Almedalen lyfter vi frågan kring en fysisk miljö anpassad för den moderna eleven och framtidens inlärningsmetoder. Christer Holger, grundare och verksamhetschef på Skapaskolan, Elisabet Ingemarsson, rektor på Sjölunda skola, Jenny Ohlis och Matilda Asp från Skolpeppen diskuterar tillsammans med Anders Larsson, Next Education Concept Manager den framtida lärmiljön. Hur kan vi skapa ett aktivt lärande och flexibla inredningslösningar som stöttar både elever och pedagoger i deras inlärning och undervisning? Hur skapar vi trygga, inkluderande miljöer där alla elever ges förutsättningar att nå sin fulla potential? Hur ser framtidens lärmiljö ut?

Prata lärmiljöer med oss i DNs tält i Almedalen den 3:e juli kl 9.45.

 

Vi lyfter frågan om lärmiljö både i Almedalen och genom Kinnarps Next Education® – en metod för att skapa rum för aktivt lärande.

 

Läs mer om Kinnarps Next Education®

Läs mer om Kinnarps aktiviteter i Almedalen