Kinnarps och Skapaskolan i samarbete kring framtidens skolmiljö

I januari i år invigdes Skapaskolan i Stockholm. En unik lärmiljö där klassrummen har utvecklats vidare för att bjuda in till aktivitet, variation och rörelse. En skola för framtiden där elevens utveckling är i fokus och som erbjuder det senaste inom digital teknik.

"Vårt koncept bygger på större lärmiljöer med fler elever, fler lärare och stor flexibilitet. Olika ytor för olika aktiviteter, avgränsade ytor för olika grupper och lugna och varierande vrår för trygghet och avskildhet för de som behöver det.”

Christer Holger, Grundare och verksamhetschef, Skapaskolan

Innovativa Skapaskolan i Stockholm invigdes i januari – och lockar redan studiebesök från hela världen. I nära samarbete med Kinnarps samt ledande experter och designers, har Skapaskolans Christer Holger förverkligat sin vision om en kreativ lärmiljö som är en attraktiv arbetsplats för alla. Med plats för 500 elever från förskoleklass till årskurs nio, deras lärare och övrig personal, är Skapaskolan en stor arbetsplats. Den nya skolan har utformats i detalj för att stötta verksamhetens vision om en skola där eleverna får mod och förmåga att följa sina drömmar. Skolans pedagogik tar sin utgångspunkt i individens unika egenskaper och behov – och det faktum att samtida informationsteknik gör det möjligt att skapa lärmiljöer oberoende av traditionell skolarkitektur.

Vi på Kinnarps kan inte lägga oss i pedagogiken – men vi kan och vill vara en kraft i utformningen av den fysiska miljön. Skapaskolan visar verkligen att allt det som vi jobbar för är möjligt – det krävs bara kreativitet och lite mod! Vi är otroligt glada över att få samarbeta med en skola som vågat satsa och byggt nytt med lärmiljön i fokus från start. Ett väldigt lyckat projekt., säger Anders Larsson som är Concept Manager för Kinnarps Next Education.

Lärmiljön i Skapaskolan har utformats i nära samarbete mellan den internationellt välrenommerade arkitekten och lärmiljöexperten Peter Lippman, designer Rikard Gartmyr från designbyrån Wolfgang och Kinnarps. Alla pedagoger har varit djupt delaktiga i arbetet. Resultatet är innovativa lösningar där de konventionella klassrummen har ersatts av mångfacetterade studiesalar där eleverna kan välja mellan olika platser och arbetssätt beroende på aktivitet. Daglig rörelse står på schemat och eleverna får använda sig av det senaste inom digitalisering och ny teknik i sitt lärande. Den nya lärmiljön stöttar och inspirerar eleverna att vara kreativa och skapa samt uppmuntrar till att dela kunskap, både mellan elever och pedagoger.

Alla möbler är valda med omsorg och med fokus på högkvalitativa material. Allt enligt principen att en genomtänkt fysisk miljö kan påverka inlärningen positivt. Möbler och material som signalerar att du som vistas i miljön är viktig och värdefull. Vitbetsat ekfaner i skolrestaurangen – varför inte?

”Vi vill ha en variation i miljöerna, att eleverna ska hitta trygga platser och vara aktiva i sitt lärande. Vi har eftersträvat en äkthet i möbler och material som kan tillföra lärmiljön nya värden. Möbler är viktiga kulturbärare. Genom att utforma en bra fysisk miljö med god design så stärker vi vårt varumärke och ökar skolans attraktionskraft bland elever, lärare och personal”, konstaterar Skapaskolans grundare Christer Holger.

Skolan är Sveriges viktigaste arbetsplats! De som vistas där förtjänar en attraktiv och kreativ miljö som stöttar olika aktiviteter. Det är utgångspunkten för Kinnarps koncept Next Education som är en filosofi och metod för att skapa aktiva lärmiljöer. Miljöer som är varierande och flexibla och som stöttar och underlättar för både elever och pedagoger i deras vardag med inlärning och undervisning.

Kinnarps kommer att erbjuda guidade studiebesök på Skapaskolan.

Har du några frågor?

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Larsson
Next Education Concept Manager
+46 515 381 28
anders.larsson@kinnarps.se

Om Skapaskolan

Skapaskolan är en fristående skola med visionen att eleverna ska utveckla ”mod och förmåga att följa sina drömmar”. Skolan ser sig som en unik och positiv kraft som genom att driva en nytänkande skola utifrån drömmar, hälsa, IT och relevans skapar en meningsfull och stimulerande utbildning för sina elever.

www.skapaskolan.se

 

Om Kinnarps Next Education®

Next Education är en filosofi och metod för att skapa aktiva lärmiljöer. Unika, anpassade miljöer tas fram tillsammans med skolan genom noggranna analyser och workshops. På så sätt kan en hållbar, flexibel och attraktiv miljö som stöttar både elever och pedagoger i sin inlärning och undervisning skapas baserad på fakta.

www.kinnarps.se/nexteducation

 

Om Kinnarps

KINNARPS LEVERERAR ARBETSPLATSLÖSNINGAR

Kinnarps levererar inredningslösningar för kontor, skola och vård/omsorg. Hela värdekedjan präglas av hög kvalitet och låg miljöpåverkan – från råmaterial till färdiga arbetsplatslösningar. Kinnarps är en av Europas största tillverkare av inredningslösningar för arbetsplatser med verksamhet i 40 länder och en koncernomsättning på drygt 4 miljarder SEK. Kinnarps grundades 1942 av Jarl och Evy Andersson. Idag är det fortfarande ett helägt familjeföretag.

www.kinnarps.se

Nedladdningar