Bibliotek

Fokusmiljö för elever både under lektion och på rast där man kan sitta bekvämt, avskilt eller tillsammans med andra. Kan vara en del av en större yta som till exempel entrén alternativt en egen lokal där även grupprum kan finnas i anslutning. Här bjuder inredning in till en lugn och trygg miljö med en variation av mjuka, stoppade möbler. Biblioteket kan också vara ett mediatek och en plats för projektarbete.

Se fler bibliotek