Torg

Torget är den stora gemensamma och allmänna ytan där elever och skolpersonal möts vid olika tider under dagen. Med en varierad inredning och zonindelning kan man skapa en ombonad och trygg lärmiljö som bjuder in till olika aktiviteter. Genom att blanda ergonomiska elevstolar och bord i olika höjder med mjuka, stoppade möbler ger man förutsättningar för både avkoppling, informellt lärande, samarbete och självstudier under längre eller kortare pass. Olika digitala lösningar kan stötta under dagen med aktuell information eller scheman.

Se fler torg