Klassrum

Klassrummets inredning och utformning behöver stödja flera olika typer av lärsituationer och tillåta att man sömlöst växlar mellan föreläsning, grupparbete, eget arbete och diskussioner - därför är en flexibel inredning extra viktigt här. Bord som lätt kan dras isär samt möbleras i olika kombinationer, tillsammans med justerbara elevstolar som kan anpassas efter individ och ålder, utgör en bra och hållbar grund i klassrummet. Med stängda förvaringslösningar och skärmar på hjul samt draperier hjälper man till att minska distraktioner och kan även dela av rummet vid behov. En varierad inredning, genom till exempel möjlighet att växla mellan att stå och sitta eller välja att sitta i en mjuk möbel, ger rörelsemöjligheter och bidrar till att koncentrationen lättare hålls uppe.

Se fler klassrum