Makerspace

En kreativ yta för praktiskt arbete där skapandet är i fokus, oavsett om det gäller textil, trä, bild, musik, teknik eller laborativt arbete. Här behöver inredningen tillåta att projekt tar plats och samtidigt vara lätta att stuva undan och förvara till nästa lektion.

Se fler makerspaces