Kundprojekt: Äldreboendet Djupängen

CASEFAKTA

Kund:
Hammarö kommun

Plats:
Hammarö

Arkitekt:
Tengbom

Antal boende:
120

Antal arbetsplatser:
45

Färdigställt:
2020

Från entrén når man direkt den stora samlingssalen på Djupängen.

Fokus på både hårda och mjuka värden

Det befintliga äldreboendet var för litet, så Hammarö kommun beslutade att bygga ett nytt. Projekteringen av Djupängen blev en möjlighet att tänka igenom både funktion och estetik från grunden. Med stöd av Kinnarps koncept Next Care® har Djupängen fått en fysisk miljö som ökar de äldres livskvalitet, frigör mer tid till omvårdnad för personalen och gör att kommunen kan känna stolthet över investeringen.

Behovet av ett nytt äldreboende har diskuterats i Hammarö kommun sedan 2013. Den första planen var att renovera ett befintligt ålderdomshem, men en utredning visade att det skulle vara en kortsiktig lösning eftersom antalet äldre ökar och platserna snart skulle bli för få. ”Dessutom tror jag att alla förstod att det inte skulle bli riktigt bra med en renovering. Vi hade inte kunnat skapa det vi ville skapa – en vårdmiljö med en varm och välkomnande känsla som utstrålar respekt, omtanke och värdighet”, säger kommunens projektledare Annika Lückner.

Vägen till er nästa vårdmiljö

Vår vårdmiljöanalys Next Care® tar reda på vad som behövs för att skapa den ideala vårdmiljön för just er. Den ger goda förutsättningar för en stödjande vårdmiljö och ett underlag att utgå från när inredningsförslaget ska ritas. En viktig del i analysen är att utbilda ansvariga i rätt kravställning på inredningen. En annan att involvera, inkludera och förbereda alla individer som ska vistas i de kommande miljöerna. Enkelt uttryckt handlar det om att förstå och analysera för att kunna förbättra. Läs mer här.

"Inredningen är helt avgörande för upplevelsen av boendet, det är den som skapar känslan i miljön. Jag ser möbelföretagen mer som samarbetspartners än leverantörer, några som man kan ha en dialog med och utbyta kunskap och idéer."

Annika Lückner, Projektledare Hammarö Kommun

I anslutning till samlingssalen finns ett separat rum med skjutdörrar som de boende kan hyra tillsammans med sina anhöriga för privata tillställningar.

För Kinnarps Karlstad började allt i ett möte med arbetsgruppen för Djupängen. På mötet förklarade gruppen sin vision med det nya äldreboendet och var tydliga med att de ville ha förslag på lösningar, snarare än bara en lista med produkter. Det passade väldigt bra, eftersom Kinnarps alltid vill erbjuda kunskap i sina projekt.

Genom konceptet Next Care® har Kinnarps utvecklat en metod för att kartlägga och analysera vårdmiljöer innan själva inredningslösningen ritas. Delar av denna metod var självklar att använda i projektet med Djupängen. Baserat på kundens önskemål skräddarsydde Kinnarps Karlstad en process som bland annat innehöll en workshop för att samla olika intressenters expertis och involvera alla inblandade i projektet.

I korridorerna finns naturliga pausplatser framför fototapeter med motiv från välkända omgivningar på Hammarö. Motiven är tänkta att skapa igenkänning, väcka minnen och uppmuntra till samtal.

Karin Boström, Silviasyster i Hammarö kommun och specialutbildad inom demensvård på Sophiahemmet i Stockholm, betonar hur viktigt det var att arbetet med Djupängen baserades på kunskap i varje detalj.

”Det har varit ett långsiktigt arbete internt för att nå dit, kommunen satsade verkligen på att alla inblandade skulle förstå varför vi bygger och möblerar på ett visst sätt för äldre och människor med demenssjukdom”, säger hon.

"Jag hade utbildningsdagar med hantverkare och inredare för att alla verkligen skulle få information om hur vi tänker och vad vi vill åstadkomma. Vi var också noga med att hela tiden fånga upp synpunkter från personalen som skulle jobba på Djupängen för att inte missa några viktiga detaljer."

Karin Boström, Silviasyster i Hammarö Kommun

djupangen_kurbits_port.jpg

Sällskapsrummen på Djupängen har utsikt mot den vackra innergården och naturen utanför. Här ses Kurbits fåtöljer och karmstolar.

djupangen_ext_port.jpg

De genomgående stora fönstren i byggnaden ger alltid en närhet till naturen.

djupangen_ruter_port.jpg

Serveringsvagn Ruter och gungfåtölj Sture.

Hon fortsätter: ”Jag hade utbildningsdagar med hantverkare och inredare för att alla verkligen skulle få information om hur vi tänker och vad vi vill åstadkomma. Vi var också noga med att hela tiden fånga upp synpunkter från personalen som skulle jobba på Djupängen för att inte missa några viktiga detaljer.” Karin Boström säger att Kinnarps var oerhört lyhörda och verkligen förstod behoven. ”Det märktes direkt att det finns en stor kompetens hos dem och att de tar det här området på allvar. De kom inte med massor av förslag utan det vi fick var alltid väl genomtänkt och utformat efter våra krav. Sedan är det förstås också avgörande att de har rätt produkter, sådana som är både funktionella och estetiskt tilltalande vad gäller design och materialval.”

Dold förvaring ger ett lugnt och harmoniskt intryck, här ses Space med skjutdörrar. Bredvid står Kurbits fåtöljer med generös sittyta samt mjuka sitt- och ryggdynor för bästa komfort.

EN VARM OCH TYDLIG HEMMILJÖ

Elin Larsson på Tengbom Arkitekter berättar att personalens delaktighet i allt från byggnadens funktioner till detaljer i inredningen var en central del i utformningen av Djupängen. Det moderna boendet ska spegla livet utanför, under ett och samma tak. Med ängen och skogen i ryggen och staden framför dig ska du känna dig trygg. Lägenheten är din privata bostad. På avdelningen finns möjlighet att passivt eller aktivt delta i den sociala samvaron med dina närmsta grannar. Vandringsgången utanför avdelningen är din närmsta gata och samlingssal med café och innergård är ditt torg. Du kan gå till frisören, delta i dans och sång, fika på caféet, stapla ved i trädgården, läsa en bok i biblioteket, bjuda din familj på födelsedagskalas, eller bara sitta och njuta av miljön du är i, både ute och inne.

Inredning och produktval främjar en god boende- och arbetsmiljö, bidrar till ökad orienterbarhet och är anpassad utifrån målgruppens behov.

Kontrast mellan golv och möbler bidrar till en tydlig bild över rummet och dess funktioner. Möbler i gemensamhetsrum för de boende är lika i form och följer avdelningskulörer. Det finns sex olika färgsättningar med vardera två avdelningar kopplade till sig. Varje avdelning, tolv stycken, har en egen symbol i form av en blomma från ängen.

Miljön och inredningen skapar hemkänsla. Samtliga allmänna ytor fungerar för socialt umgänge, är stimulerande och erbjuder vilsamma sittplatser i avskildhet. Möbleringen främjar både aktivt och passivt deltagande. Exempelvis kan den stå vänd för utblick genom ett fönster eller inåt rummet för umgänge.

För att kunna inkludera och individanpassa efter behov har alla matplatser försetts med höj- och sänkbara bordet Nivå samt stapel- och upphängningsbara karmstolen Jackie med glidhjul. Karmstolen finns även även i en extra bred variant för att inkludera alla, oavsett kroppsstorlek. Med möbler från samma möbelfamilj skapas ett enhetligt och harmonisk intryck.

Vägen till hållbara vårdmiljöer

I många vårdprojekt finns två tydliga utmaningar när det kommer till hur inredning upphandlas. Den ena är att man ofta fokuserar på lägsta pris, istället för att fokusera på kvalitet som blir en långsiktigt god och hållbar investering. Den andra utmaningen är att ställa rätt krav på både funktioner och design i kombination. Inredning baserad på både hårda och mjuka värden skapar trygghet, stimulans och respekt vilket ger ett ökat välbefinnande. ”Att skapa det ena utan det andra är enkelt, det är kombinationen som särskiljer Kinnarps. Ett sådant sortiment är nyckeln till att det här projektet blev så lyckat, säger Kinnarps Karlstad.”

När Hammarö kommun formulerade upphandlingen till Djupängen tog de fasta på både hårda och mjuka värden samt värderade kombinationen av funktion och design. ”Det har varit mycket av ett samarbete där vi delat kunskap, idéer och visioner med varandra. I slutänden handlade det om att Kinnarps förstod vad vi behövde och ville ha, och hade både de produkter och den kompetens som krävdes för att leverera en helhetslösning”, säger Annika Lückner. Hon fortsätter:

”Vi vill att Djupängen ska kännas så hemtrevligt som möjligt, samtidigt som vi naturligtvis har respekt för de speciella behov som äldre kan ha. Inredningen ska vara både snygg och funktionell på samma gång, då skapas det en go’ känsla!”

I samarbetet mellan Kinnarps, Hammarö kommun och Elin Larsson på Tengbom framkom en önskan om en soffa med mer hemkänsla anpassad för vårdmiljöer. I processen utvecklades möbelserien Dahlia.

djupangen_7.jpg

Den vackra innergården är lättillgänglig och noga planerad för att stimulera flera sinnen.

djupangen_9.jpg

I entrén möts man av soffan Du & Jag.

Under planeringen av Djupängen framkom det att man på tidigare äldreboenden saknat ett tak vid entrén vid upphämtning och avlämning. Detta tog man fasta på när huset ritades.

RELATERADE PRODUKTER

Dahlia

Dahlia

Jackie

Jackie

Nivå

Nivå

Maja bord

Maja bord

Maja bord

Maja bord

Ruter

Ruter

Sture

Sture

Humlan

Humlan

Kurbits chair

Kurbits chair

Kurbits

Kurbits

Space

Space

Space Skåp med jalusi

51 Färger och material | 65 Varianter

Jackie

Jackie

Du & Jag

Du & Jag

Curt

Curt

Curt

Curt