Ljus och belysning för bättre hälsa och prestation på kontoret

Arbetsresultat, beteende och trivsel. Ljus påverkar inte bara vårt välmående utan kan även användas som ett verktyg för att hjälpa oss med rumsuppfattning, avståndsbedömning och navigation i en miljö. Dålig belysning gör oss trötta – medan bra belysning i kombination med inredning kan markera och bjuda in till olika miljöer eller zoner på en arbetsplats. Allt med positiva effekter på hälsa och prestation.

Du har säkert upplevt hur ögonen försöker kompensera för dåligt och svagt ljus i din arbetsmiljö, med huvudvärk och spänningar i nacke, axlar och rygg som en konsekvens. Kanske har du också börjat gäspa och ha svårt att hålla dig vaken när belysningen är dunkel. Det är helt naturligt och grundläggande biologi. Mörker får nämligen kroppen att tro att det är dags att sova och utsöndra hormonet melatonin som gör dig sömnig. Bra på kvällen, sämre på dagen då du hellre vill ha ljus för att frigöra kortisol som gör dig pigg. Evolutionärt är vi människor anpassade för ett liv utomhus i dagsljus – och det är också där vi och våra ögon fungerar som bäst. I dag tillbringar många av oss stora delar av livet inomhus och vi måste därför komplettera dagsljuset med elektrisk belysning för att må bra och prestera.

Helhet med variation

Så hur bra är vi då på att ta vara på ljusets superkrafter? Henrik Clausen är ljusforskare och chef för Fagerhults ljusakademi. Han säger att medvetenheten om ljusets estetiska kvaliteter är relativt etablerad, men att det område som utvecklats mest på senare tid är den djupare kopplingen mellan ljus och hälsa. ”I början av 2000-talet upptäckte man att vi har extra receptorer i ögat som påverkar oss på olika sätt, till exempel hur väl vår dygnsrytm fungerar. I omsorgsmiljöer är kopplingen mellan belysning och välmående enklare att se än till exempel på kontor eller i skolor, men vi vet att den är stark även i dessa miljöer”, säger han. Grunden i all belysningsplanering är att använda flera olika typer av ljus. Utgångspunkten är det naturliga dagsljuset som kompletteras med annan differentierad belysning. Den klassiska uppdelningen bygger på idén om en tredelad ljussättning, det som på svenska ofta kallas allmänljus/omfältsljus, funktionsljus och accentljus.

Det handlar om att täcka olika behov och skapa en funktionell och stimulerande helhet med variation och dynamik. Tänk på när du går i en skog och ljuset faller in från olika håll i en glänta, det är på sätt och vis den ideala ljussättningen.

Henrik Clausen, ljusforskare och chef för Fagerhults ljusakademi

Tre typer av ljus

Allmänljus/omfältsljus

Allmänljuset, eller omfältsljuset som det också kallas, kompletterar dagsljuset och skapar rätt grundljusnivå. Den lyser upp miljön, hjälper till med grundläggande navigering och ser till att det är lagom ljust i rummet när som helst på dygnet och oavsett väder.


Allmänljus4.png

Funktionsljus

Funktionsljuset ger dina ögon de bästa förutsättningarna att utföra din arbetsuppgift. Exakt vilket ljus du behöver beror på dina individuella egenskaper, typ av aktivitet och förutsättningarna för det specifika utrymmet, men det är alltid viktigt att ha ett jämnt ljus över hela arbetsytan. Ett tips är att hålla en penna rakt ner på arbetsytan – ser du endast en (1) skugga från den faller ljuset rätt. Ljuset bör vara dimbart för att kunna anpassas individuellt.

Funktionsljus3.png

Accentljus

Accentljus, eller dekorationsljus som det också kallas, ger den extra touchen som skapar atmosfär och den emotionella upplevelsen av en miljö. Det kan vara dimbara spotlights eller nedpendlad belysning som förstärker känslan av en specifik inredningslösning, men även ljus som hjälper till med navigeringen, inbjuder till att sitta ner i en lugn loungedel eller uppmuntrar till kreativitet vid ett projektbord. Det kan också vara släpljus på väggar för att förstora eller minska uppfattningen av miljön.Accentljus3.png

Därtill finns det viktiga dagsljuset som gör dig pigg, positiv, frisk och förbättrar din sömnkvalitet. Därför bör inomhusbelysningen vara så lik dagsljus som möjligt och helst ska vi aldrig vara mer än 3 meter från ett fönster. Ett tips är att ta en kort promenad utomhus under dagen för att få mer dagsljus.

Flexibel belysning för individen

Detta är de grova dragen. Behovet av ljus varierar sedan under dagen och året, beroende på vad uppgiften är och även under livet – äldre människor behöver ofta annat och mer ljus än yngre. Flexibla lösningar med sådant som flyttbara armaturer, dimbarhet och möjligheten att markera olika zoner och typer av miljöer med ett varierat ljus höjer medarbetarupplevelsen. Möjligheten att individuellt styra belysningen har många fördelar, helt enkelt därför att vi alla har olika preferenser och behov. Någon vill kanske börja dagen med lite svagare belysning, medan någon annan föredrar starkare ljus för att kunna utföra sin uppgift optimalt. Känslan av kontroll gör också att vi känner oss trygga och bekväma i en miljö. Ljus är kort sagt en viktig kugge i ett holistiskt perspektiv på ergonomi. Ett uttryck som används i sammanhanget är Human Centric Lighting – människocentrerad belysning. 

Det handlar om att försöka återskapa den naturliga dygnsrytmen som dagsljuset ger oss med artificiellt ljus. Begreppet är nytt men vår syn på belysning är och har alltid varit att den ska utgå från människors behov och på bästa sätt göra livet och arbetet enklare för alla.

Henrik Clausen, ljusforskare och chef för Fagerhults ljusakademi

Förstärk inredningslösningen med ljus och belysning

Dagsljus och elektriskt ljus påverkar alltså i grunden hur vi upplever, presterar och mår i ett rum, men ljuskvaliteten avgörs också av hur belysningen samspelar med inredningen. Det bästa resultatet nås när arkitektur, ljus och inredningen planeras tillsammans, eftersom sådant som kulörer och texturer på möbler påverkar helheten. Genom att planera inredning och belysning parallellt skapas en stimulerande miljö med positiv effekt på både hälsa och arbetsresultat. Genom att ”måla” med ljuset kan man lyfta fram var fokus ska ligga eller stärka det visuella intrycket av en miljö. Ett vanligt misstag är att inreda med för platt ljus, det vill säga med endast en typ av armatur. Då skapas inga kontraster eller skuggor och miljön saknar tydliga skillnader och dynamik. Det går att jämföra med att bara ha en sorts möbel i sin arbetsmiljö.

Några grundläggande saker att tänka på är:

Ljus ger ljus

Med hänsyn till människans biologiska behov är det viktigt att det finns tillräckligt med ljus på rätt plats för att få positiva effekter på välmående och prestation. Tänk på att ljusa kulörer lättare fångar upp ljus och tillsammans skapar en högre ljusnivå. Ju mörkare färgval i en miljö desto mer belysning krävs. Det indirekta och reflekterade ljuset från väggar, tak och golv- och bordsskärmar är lika viktigt som det direkta ljuset.

Tänk på kontrasterna

Undvik att ha för stor ljuskontrast mellan din arbetsyta och resten av arbetsmiljön, eftersom det skapar för stora kontraster för ögat att växla mellan. Välj gärna en mild kulör eller naturligt trä på bordsskivan för att undvika störande kontraster och eftersträva ett jämnt ljus på arbetsytan. Vid presentationer är det en fördel att använda sig av tv-skärmar istället för projektorer då de ger bättre kontrast och man slipper släcka ner i resten av rummet.

Så lite bländande ljus som möjligt

Placera inte skrivbord mot ett fönster, eftersom du kan bli bländad. Inte heller med ett fönster bakom dig – då kommer dagsljuset att reflekteras i din skärm. Placera i stället skrivbordet på sidan av fönstret så att dagsljuset kommer från sidan. Om ljuset är för starkt kan du använda persienner för att justera dagsljuset.

3 tips för bättre belysning

Olika typer av ljus

Nyckeln till bra belysning är att ha olika typer av ljus. Utgå alltid från dagsljuset och addera sedan allmänljus/omfältsljus, funktionsljus och accentljus. De olika ljusen skapar en funktionell helhet, lyfter fram specifika miljöer och bidrar till en välgörande variation i rummet.

Tillräckligt med ljus

På norra halvklotet är dagsljus en bristvara delar av året. Det måste kompenseras med elektriskt ljus för att vi ska bibehålla prestationsnivå och hälsa. När vi får för lite ljus utsöndras hormonet melatonin som gör att vi blir trötta och kan få huvudvärk, medan högre ljusnivåer frigör kortisol som tvärtom gör oss piggare och hjälper oss att prestera bättre.  

Flexibelt
ljus

Vårt behov av ljus förändras över dagen, året och livet. Möjligheten att styra och förändra belysningen gör att vi kan anpassa ljuset efter behov, individ och aktivitet. Känslan av kontroll påverkar välmående och trygghet och ger positiva effekter på vår förmåga att utföra vårt jobb på bästa sätt – och hjälper oss dessutom att vara mer energieffektiva.

Hållbar belysning för nya behov

På organisationsnivå bidrar en flexibel belysning till att framtidssäkra verksamheten, men Fagerhults produktchef Cecilia Niva pekar också på höjda elkostnader och den allt viktigare hållbarhetsaspekten. ”Behovet av ljus är sällan konstant i alla rum och över hela dygnet, och vi vill inte slösa med energi där den inte gör någon nytta. Med automatiserad styrning av belysningen kan vi reducera elkonsumtionen kraftigt”, säger hon. Ett annat behov som aktualiserats de senaste åren är hur ljuset ska anpassas i våra mötesmiljöer för att fungera både i fysiska möten, digitala möten och hybridmöten. Det handlar inte bara om att vi vill se så bra ut som möjligt på skärmen, utan om hur ljussättningen ska främja den mänskliga kommunikationen utan till exempel störande skuggor.

Även i en fysisk miljö med dålig ljuskvalitet är det svårt att läsa av den andra människans reaktioner och ansiktsuttryck och det förstärks på skärmen. För videomöten är den grundläggande regeln att ha ett cylindriskt ljus som kommer från olika vinklar framifrån.

Cecilia Niva, produktchef på Fagerhult

Kinnarps skapar helhetslösningar med fokus på hållbarhet och ergonomi. Vi utformar skräddarsydda inredningslösningar som främjar välmående och framgång. Det är en trygghet och en tillgång för dig som arbetar inom kontor, skola eller omsorg. Oavsett vart du befinner dig i processen med dina miljöer bidrar vi gärna med kunskap och rådgivning för att skapa den bästa miljön för just dig.

Kontakta oss

Utforska holistisk ergonomi