Skapa arbetsro: Minska distraktioner i din arbetsmiljö

Att behålla fokus på arbetsplatsen kan vara en utmaning. Kollegor som pratar, rörelser i ögonvrån, skrapljud från möbler, surrande fläktar, dålig ventilation, solljus som bländar eller visuella distraktioner som starka färger, mönster och röriga bokhyllor. Det är viktigt att minska negativa distraktioner i arbetsmiljön eftersom det har en direkt inverkan på både välbefinnande, effektivitet och produktivitet. I den här artikeln utforskar vi några effektiva strategier för att minska distraktioner och skapa en hälsosam och attraktiv arbetsmiljö.

1. Skapa en balanserad ljudmiljö

Bäst förutsättningar för en god ljudmiljö får man om man lägger fokus på rumsakustik redan i planeringsfasen. Det lönar sig alltid att grundutrusta lokalerna med akustiktak och ljuddämpande golvbeläggning. Med hjälp av inredning förstärker man sedan en god ljudmiljö, genom klädda möbler, ljudabsorbenter, gardiner, växter, mattor, ljuddämpande bordsskivor och möbler med hjul. En bra akustik på arbetsplatsen handlar inte om att skapa en helt tyst arbetsmiljö, utan snarare om att balansera ljudet och hitta lämpliga ljudmiljöer för alla typer av aktiviteter.

Läs mer om akustik och hur du skapar förutsättningar för en god ljudmiljö

2. Definiera zoner med olika fokusgrad

När man planerar sin arbetsmiljö är det viktigt att man tänker på hur olika miljöer placeras i förhållande till varandra. Miljöer för koncentrationskrävande arbete behöver till exempel skiljas från ytor där det sker mycket rörelse och interaktion mellan människor. En bra start är därför att dela in arbetsplatsen i olika zoner, till exempel aktiv zon där det finns puls och rörelse, zon för semifokus där man kan arbeta fokuserat men med viss överhörning och zon för högt fokus där man arbetar ostört utan samtal. Då skapar man förutsättningar för alla att utföra sina arbetsuppgifter under dagen på bästa sätt.

Vill du minska sjukfrånvaro, öka effektiviteten och skapa en arbetsplats som medarbetare längtar till?

Upptäck holistisk ergonomi

3. Minska visuella intryck

En rörig eller stökig arbetsplats med mycket intryck, rörelser, information och starka färger gör att vi medvetet eller omedvetet ständigt har något distraherande i ögonvrån. En mer strukturerad och lugn arbetsmiljö, där man intryckssanerat, ger bättre förutsättningar för vår hjärna att fokusera på den aktuella aktiviteten och skapar arbetsro. I inredningen kan man tänka på att stängd eller delvis stängd förvaring ger ett lugnare intryck än till exempel öppna hyllor fyllda med saker. Med hjälp av takhängda eller golvstående skärmar, mjuka sittmöbler med hög rygg eller förvaringslösningar kan man dela av arbetsmiljön så att ögat inte ser lika långt i lokalen. Ett annat exempel är att sätta frostad film på delar av fönsterrutor där det sker mycket rörelse utanför, då minskar man distraktioner men låter ändå positivt dagsljus komma in.

4. Välj en jordnära färgpalett

Färger som ligger nära naturens egen färgskala, såsom gröna och jordiga nyanser, har en särskild effekt på människans förmåga till återhämtning och är därför att föredra i de flesta arbetsmiljöer. Jordnära och dämpade kulörer som går ton i ton skapar en lugn känsla och är dessutom enkla att kombinera med varandra samtidigt som det enhetliga och harmoniska intrycket består. Undvik mönster på stora ytor, starka färger eller för många olika färger på samma yta.

Läs mer om färgers betydelse för välmående

5. Uppmuntra till rörelse

En obekväm arbetsposition kan vara en negativ distraktion i sig. Vi människor är gjorda för att vara i rörelse därför är det viktigt att arbetsmiljöns utformning och inredningslösningen i sig uppmuntrar till detta. Välj möbler som är desigande för att uppmuntra rörelse och främja variation under dagen genom att erbjuda olika miljöer att växla mellan. Din nästa position är din bästa position!

Läs mer om att uppmuntra rörelse i arbetsmiljön

6. Gör det möjligt att styra ljuset

Behovet av ljus varierar under dagen och året, beroende på vad uppgiften är. Det varierar även under livet – äldre människor behöver ofta annat och mer ljus än yngre. Flexibla lösningar och möjligheten att individuellt styra belysningen har många fördelar, helt enkelt därför att vi alla har olika preferenser och behov. Det kan till exempel innebära dimbara armaturer, gardiner, persienner eller flyttbar belysning.

Läs mer om ljus och belysning på kontoret

7. Hantera digitala distraktioner

Mobiltelefoner och datorer kan vara stora distraktioner om de inte används på ett produktivt sätt. För att minska digitala distraktioner kan du stänga av notiser eller använda app-blockerare som hindrar tillgång till sociala medier och andra distraktioner under arbetsperioden. Du kan också använda e-postfiltrering för att prioritera viktiga meddelanden och stänga av omedelbara aviseringar.

Människans förmåga att multitaska är en myt, i själva verket kan våra hjärnor bara koncentrera sig på, och ta in, en sak i taget. Vår hjärna har bara en processor och så fort vi multitaskar måste hjärnan växla mellan olika aktiviteter. Blir vi störda kan det ta upp till tjugo minuter innan vi återfår samma fokus.

Att skapa arbetsro genom att minimera distraktioner på arbetsplatsen är en viktig komponent för att öka produktivitet och trivsel. Behöver du hjälp med en behovsanalys av din arbetsmiljö eller rådgivning kring inredningslösningar?

Är du redo att ta nästa steg?